Foreningen afholder Generalforsamling hver år i april måned. Stedet skifter fra år til år forskellige steder i landet. Udover den faste regnskab- og budgetfremlæggelse samt formandsberetningen, sammensættes dagens program med forskellige foredrag , rundvisninger m.m. Klik herunder for næste generalforsamling. 

 

Årsmøde

i Dansk Tekstillaug d. 20. april 2024 kl. 10.30-16.00 Biblioteket, Rentemestervej 76, Kbh NV

PROGRAM
10.30-11.00 Ankomst med kaffe, the og en croissant
11.00-12.30 Foredrag om ”Broderihaandbogen.dk” samt workshop v. brodøse Lizzi Damgaard
12.30-13.15 Frokost
13.15-14.15 Generalforsamling
14.15-14.45 Præsentation af bestyrelsens vision for Laugets Stoftryk-kurser v. næstformand Katrine Esse W.Petersen
14.45-15.00 Kaffe og kage
15.00-16.00 Foredrag om udstillingen ”Kærlighed” v. væver Charlotte  Schröder
16.00 Farvel og tak for i dag

Dagsorden til generalforsamlingen ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
- Ane Rasmussen: Modtager genvalg
- Jette Nielsen: Modtager genvalg
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til: dansktekstillaug@gmail senest 30. marts 2024, 3 uger før generalforsamlingen finder sted.
Tilmelding til årsmøde med generalforsamling senest den 1. april 2024 på mail til:
dansktekstillaug@gmail.com
Pris for deltagelse: 320 kr.
Pengene indbetales på:
reg.nr. 1551 - kontonummer 10782082.
Angiv dit medlemsnummer (det finder du på bagsiden af bladet eller på følgebrevet blad nr. 1 2024), samt opgiv om du er vegetar eller har allergi. Der tages forbehold for ændringer i programmet, og i tilfælde af dette vil det blive annonceret på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer. Medlemmer fra foreninger og værksteder m.v., der er medlem af Dansk Tekstillaug er alle velkomne, men skal vælge én person der repræsenterer dem på generalforsamlingen ved afstemning, hvor man kun har én stemme.
Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen Bestyrelsen