Gina Hedegaard Nielsen - Redaktør siden 1987

Tlf: 32 57 70 50 / 20 42 33 76

E-Mail : rapporter@outlook.dk 

Anne Mette Heie Kjær: 

Tlf: 4243 8640 - 

E-mail: anne-mettehk@mail.dk

 

Maj-Britt Bille 

E-mail : mai_britt_bille@hotmail.com