Et kort rids over laugets historie:

Laugets stiftelse som væverlaug

Lauget blev stiftet d. 30. april 1946 i Kunstindustrimuseets festsal, i dag Designmuseum Danmark og havde 52 medlemmer. Lauget blev stiftet i en tid med materialeknaphed for de enkelte vævestuer, og det var nødvendigt at stå sammen. Lauget oprettede også en teoretisk uddannelse for lærlinge. Den første bestyrelse bestod af følgende medlemmer: Paulli Andersen, Agnete Dyssel, C.C. Findsen, Gerda Henning, Norbert Kahn, Augusta Kjær Mørck, Bente Myrner, Paula Trock og Gertie Wandel. Flere store navne vi den dag i dag stadig støder på i tekstile sammenhænge.

Kursusvirksomheden

I perioden 1962 – 64 drøftede man en række kombinerede uddannelses-modeller imellem værksteder, væveskolen på Kunsthåndværkerskolen og Håndarbejdets Fremme. I dag Laugets Vævekurser, der kører selvstændigt, med et årligt samrådsmøde med laugets bestyrelse. Frontfigurerne her er Berthe Forchhammer, Lotte Dalgaard og Gina Hedegaard Nielsen. Laugets

Vævekurser er medlem af FORA Læring og kvalitet i fællesskab Aftenskolernes Samråd København.
Se LINK under NETVÆRKSSIDE

 

Udstillinger og stoftrykkerne kommer til

I 1963 kom stoftryk med som faglig disciplin og lauget ændrede senere navn til Stoftrykker- og Væverlauget (S&V). Året forinden havde foreningen som vævelaug afholdt den første censurerede udstilling i Håndarbejdets Fremmes lokaler på Kongens Nytorv. Det blev startskuddet til en række tekstile udstillinger 

I 1972 arrangerede S&V den første miniTEX udstilling i SDS Sparekassens lokaler på Strøget i København og igen i 1975. Formatet er begrænset til ¼ m2, dvs. højst 50 x 50 cm. Der går herefter 23 år før lauget igen arrangerer miniTEX udstillinger S&V åbner i 1973 op for alle interesserede, der er nu 232 medlemmer. Tidligere skulle man optages og anbefales af en til flere medlemmer. Samme år godkendes teorikurserne af ministeriet som erhvervsmæssige kurser og medlemstallet stiger til 431. 

Udstillingen FILO 78 blev vist i Helligåndshuset i København. 

I april 1986 søgte lauget om nye lokaler, da lokalerne i Gl. Mønt var blevet for dyre. Lokalerne fandt lauget i Grøndal Centeret, hvor foreningen stadig har til huse, når vi ikke er i Statens Værksteder for Kunst. 

30. maj 1986 fejrede lauget 40 års jubilæum. Deltagerne mødtes på Kunstindustrimuseet, hvor man så Kvadrats jubilæumsudstilling: Tekstildesign gennem 20 år. Herefter gik turen nordpå hvor der var sejltur på Bagsværd- og Lyngby sø.


Medlemsbladet får ny redaktør

1986 er også året hvor medlemsbladets nuværende redaktør Gina Hedegaard Nielsen kommer i lære på Stoftrykker- og Væverlaugets medlemsblad. Bladets daværende redaktør var Birgit Olsen, hun var redaktør i 16 år. Fra 1987 overtager Gina redaktørposten i samarbejde med Karen Margrethe Hede og senere kommer Kirsten Nissen med som medredaktør frem til 1999, hvor Gina overtager posten som redaktør i samarbejde med en redaktionsgruppe bestående af Berthe Forchhammer og Karin Abel m.fl. Bladet er igennem årene udkommet henholdsvis 8, 6 og nu 4 gange om året siden 2004, hvor det også blev besluttet at redaktøren får honorar for arbejdet. Og bladet udkommer nu i farver. 

50 års jubilæum og tekstiler i lange baner

I 1990 viser lauget udstillingen: Tekstil i lange baner. Udstillingen blev arrangeret af: Kirsten Nielsen, Birgitte Eiland og Gina Hedegaard Nielsen. Udstillingen vises førte gang på en dobbelt udstilling i Køge Skitsesamling og i Køge Rådhushal. 

I februar flytter udstillingen herefter videre til Rundetårn i København og efterfølgende til Kunstnerens Hus i Århus. Lauget udskriver i 1991 en konkurrence om nyt navn til bladet. 

50-års jubilæet fejres i 1996 og det faldt sammen med, at København var udnævnt til Kulturby. Bladet skifter i den forbindelse navn til det vi kender i dag: Rapporter fra tekstilernes verden. I forbindelse med jubilæet vises udstillingen: I tråd med tiden på Marienlyst Slot og på Munkeruphus. Udstillingen var arrangeret af Lotte Møhl, Dorthe Greisen og Berthe Forchhammer.

Lauget kommer på internettet med egen hjemmeside.

I 1998 arrangerer lauget en censureret miniTEX udstilling med formatet 20x20x20 i 2D og 3D. Udstillingen vises i Galleri Krebsen i København og Gina Hedegaard er initiativtager og medarrangør

sammen med Pia Jensen.
Lauget havde til generalforsamlingen i april 1999 678 medlemmer og så lyst på fremtiden.

 

Et nyt årtusinde og et nyt håndværk

I 2001 søges der medarbejdere til bladet. Der søges om repræsentanter fra alle egne af landet. I 2002-03 arrangeres en ny censureret medlemsudstilling: Pejling i en ny tid, der vises tre steder i landet: Toldboden i Kerteminde, Tekstilforum i Herning og Skovhuset i Værløse. Udstillingen var arrangeret af Lotte Møhl og Birthe Henckel m.fl.

Lauget fortsætter med at arrangere udstillinger: Striber – til stol og krop i 2006 og miniTEX i 2011 i Møllen i Lyngby og i Nicolai i Kolding. Udstillingerne var arrangeret af Anja Rykind Eriksen, Mette Lise Rössing, Mona Lise Martinussen og Lone Tonnesen. Lauget optog broderi som faglig disciplin på generalforsamlingen i 2011 og lauget skriftede navn til Dansk Tekstillaug -væv, tryk og broderi.

Gina Hedegaard Nielsen designer det nye logo.

I 2014 holdt Dansk Tekstillaug miniTEX udstilling i Rundetårn i København og i Nicolai i Kolding. Mette Lise Rössing og Mona Lise Martinussen stod igen i spidsen for udstillingen.

Lauget fejrede 70-års jubilæum i 2016. Det blev kort markeret til generalforsamlingen på Statens Værksteder for Kunst på Gl. Dok, hvor Gina Hedegaard Nielsen tog os med på en rejse igennem hendes tid i lauget.

Dansk Tekstillaug er igen i 2017 aktuel med en miniTEX udstilling og denne gang vises udstillingen igen i Galleri Krebsen i København og i Nicolai i Kolding. Udstillingen var arrangeret af: Rouky Aknin, Lise Frantzen og Anne-Mette Heie Kjær.

I 2021 fejrer Dansk Tekstillaug 75-års Jubilæum og markerer samtidig 10-års jubilæet for at faget broderi blev optaget som faglig disciplin i lauget. I forbindelse med jubilæet arrangeres en minitekstil medlemsudstilling, der vises ifm. fejring af jubilæet og efterfølgende online i jubilæumsåret. 12 værker fra udstillingen kurrateres til en evighedskalender der udgives i

jubilæumsåret. Lauget udgiver også en jubilæumsbog samme år. Link til køb af bog

 

Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi

Tidligere formænd/kvinder:
 
1946-1977  
Paulli Andersen og

                    Hanne Sebbelov 

1977-1985   Elise Marie Schmidt 

1986-1988   Tove Bjerring Jensen 

1988-1993   Nana Nissen 

1993-2005   Et forretnings       udvalg bestående bl.a. af: Lotte Møhl, Birte Henckel, Vibeke Jørgensen, Laila Nielsen, og Gyda Pedersen 

2005-2014   Mette Lise Rössing 

2014-2019   Kirsten Thomsen

2019-           Susanne Klose