• Fyrkat Væverne

Marianne Nyborg
Fyrkatvej 13; 9500 Hobro 

nyborg@c.dk

 • Gudumholm Væverne (medlem af lauget)

Else Pedersen
Parallelvej 14, Gudumholm, 9280 Storvorde
6076 4772

elseped@live.dk

 • Himmerlandsvæverne  

Vibeke Lassen
Houtvedvej 23; Oue; 9500 Hobro
9854 4501

stutteriskovlunden@mail.dk

 • Hjørringvæverne (medlem af lauget)

Annelise Larsen
Grimmeshavevej 200; Astrup; 9800 Hjørring
9892 5663

annelise.larsen@live.dk

 • Kreastedet (medlem af lauget)

Knivholt Hovedgård
Hjørringvej 180; 9900 Frederikshavn

kontaktperson til vævegruppen

Githa Jensen
2861 9878

githa.dusty@gmail.dk

 • Mariager Vævekreds (medlem af lauget)

Lotte Christensen

Hemvej 19,

9550 Mariager,  

tlf. 2016 6110

mail: hemvaev@gmail.com

 

 • Rebildvæverne (medlem af lauget)

Anette Rambøll Jessen
Rebildvej 28; 9520 Skørping

erstedgaard@post.tele.dk

 • Skagen (medlem af lauget)

Annett Gunnertoft
Chr.x`s vej 78; 9990 Skagen
9844 6162

a.gunnertoft@skagennet.dk

 • Thy Vævekreds (medlem af lauget)

Grete Østergaard
Stenbjergvej 84; 7752 Snedsted
2014 1098

 • Saltumvæverne (medlem af lauget)

Karin Fagerberg
Nøragervej 6; 9740 Jerslev
9883 1565

karin-erling@hotmail.com

 • Hessel Væverne (medlem af lauget)

Bodil Nymark
Fasanvej 9; 9640 Farsø
9863 8922

bodilnymark@gmail.com

 • Østvendsyssels Vævekreds (medlem af lauget)

Vestergade 77; Ulsted; 9370 Hals
9825 9949

thyboesminde@gmail.com 
www.oevk.blogspot.com
Vævestuen Striben; Stribenvej 42; 9370 Hals

 • Vævenørderne  

Karin Fagerberg
Nøragervej 6; 9740 Jerslev
9883 1565

karin-erling@hotmail.com

 • Hedens Vævere

Anne Krath
Brænderigården 27 2.dør 201; 7500 Holstebro
2124 1011

ankra@mail.dk

 • Molsvæverne (medlem af lauget)

Bente Toft
Kirkebjergvej 10; 8420 Knebel
8635 2129 – mobil 4042 8407

benteogper@braadtoft.dk

 • Samsø vævekreds (medlem af lauget)

Inger Lise Nielsen
Strandvejen 2; Ballen; 8305 Samsø
8659 1224

ingerolise@mail.dk

 • Tekstilhåndværkerne

Jytte Pedersen
Østvænget 103; Hodsager, 7490 Aulum
9747 6264

p.jytte@hotmail.com

 • Viborg Væverlaug (medlem af lauget)

Anette Rambøll Jessen
Rebildvej 28; 9520 Skørping

erstedgaard@post.tele.dk

 • Vævekreds, Ring Gl. Skole

Gunvø Forsingdahl
Ring Gl. Skole; 8963 Auning
8648 3948

tv.taudal@wanadoo.dk

 • Væverne i Torsted (medlem af lauget)

Hanne Mortensen
Tim Kirkevej 68 B; 6980 Tim

hannem@mail.dk

 • Slotsvæverne (medlem af lauget)

Sønderbro Vævekreds
Fr. Bajersgade 16, 8700 Horsens


soenderbrovaevekreds@blogspot.dk

 • Vævelauget Randbøldal (medlem af lauget)

Mona Sørensen
Runeaget 7; 7120 Vejle Ø
6030 2568

runeager@stofanet.dk
Randbøldalmuseet https://www.facebook.com/vaevelaugetrandboldal

 • Østjysk Tekstilkreds (medlem af lauget)

www.oestjysktekstilkreds.dk

Lise Andersen
Klintevej 13 A, 8240 Risskov
8617 5802

 

 
 
 • Sydvestjydsk Vævekreds (medlem af lauget)

Dorthe Waldemar
Kirkevangen 6, 6715 Esbjerg

dorthewaldemar@live.dk

 • Tekstilkreds Syd

Ellen Qvortrup 
Møllesvinget 36; 6100 Haderslev
7453 5450

ellen.qvortrup@skolekom.dk

 

 • Vævegruppen fra Vejle (medlem af lauget)

Kirsten Thomsen
Thulevej 13; 7100 Vejle
2345 0877

designKirsten@gmail.com

 • Ballerup Vævekreds (medlem af lauget)

Ulla Simonsen
Hellevangen 10; 2760 Måløv
4465 5804

ibogulla@gmail.com

 • Birkerød Vævekreds (medlem af lauget)

Ingegerd Vesterdahl
Bistruplund 4 st.tv; 3460 Birkerød
2567 8206

Ingegerd48@gmail.com

 • Frederiksværk Vævekreds (medlem af lauget)
  Inge Bjerring
  Smedebakken 12, 3300 Frederiksværk
  www.vaevekredsen.dk
 •  
 • Holbo Herreds Væverforening (medlem af lauget)

Bente Hahn
Vestergade 73; 3200 Helsinge
4879 1601

bente.hahn@mail.dk
www.holboherredsvaeverforening.dk

 • Omegnens Vævekreds (medlem af lauget)

Berit Julie Rosqvist
Vennemindevej 47, 3.th.; 2100 København Ø

omegnensvaevekreds@gmail.com

 • Plantefarverne

Birgit Dam Petersen
Vandsværkvej 34 A; 2670 Greve
43900944

nuser@privat.dk

 

 

 • Falster Tekstillaug (medlem af lauget)

Tingsted Skole
Tingsted Stationsvej 57; 4800 Nykøbing Fl.

trine@tristargroup.dk www.tekstillaug.dk 

 • Greve Væve- og Tekstilklub (medlem af lauget)

Annie Høy
Mosestedet 32; 3500 Værløse 
4448 4525

grevevot@gmail.com 
www.grevevaeveogtekstil.dk

 • Lollands Vævekreds (medlem af lauget)

Linda Poulsen
Hunseby Kirkevej 26, 4930 Maribo, 2361 7203

vaev.flet@hotmail.com
www.lollandsvaeveforening.dk

 • Midtsjællands Vævekreds (medlem af lauget)

Jytte Jensen
Birkevej 7, 4180 Sorø

jytte-jensen@stofanet.dk
www.midtvaev.dk

 • Møns væveværksted (medlem af lauget)

Merete Holst
Noret 25; 4780 Stege 
6910 0443

merete@stegenet.dk

 • Susålandets Vævekreds (medlem af lauget)

susaavaev@gmail.com 
www.susaavaev.dk

 

 • Sydsjællands Tekstillaug                                                                            formand Anne Morsing , Hulvejen 10, Sageby - 4735 Mern

post@sydsj-tekstillaug.dk

 • Vestsjællands Tekstil- og Vævekreds (medlem af lauget)

            Formand:  Agnete Seidelin  

Kalundborgvej 76,  4300 Holbæk

 agnete.seidelin@gmail.com

www.tekstilkreds.dk

 

 •   Væveskolen i Greve (medlem af lauget)

Jytte Bertelsen 
Håndværkervænget 12; 2670 Greve 
4390 3883

vaeveskolen@hotmail.com
www.vaeveskolen.dk

·Vævekredsen på Bornholm (medlem af lauget)

Annette Pihl Nielsen 
Dr. Glavens vej 15, Pedersker; 3720 Aakirkeby 
5697 7105

vaevestalden@mail.dk

kontaktperson Dita Hansen
Brøddegade 23; 3760 Gudhjem
5648 6035

ditahansen@gmail.com

Direkte mail
vaevekredsenbornholm@gmail.com

Hjemmeside
http://www.vaevekredsenbornholm.dk

Øvrige med lauget´s bestyrelse som kontakt

Dansk Husflidsselskab

Gedskovvej 3; 5300 Kerteminde
6332 2096
dansk@husflid.dk 

www.husflid.dk

·Vævekredsene i Danmark

Formand, Kirsten Ørsted Kasserer lise.andersen - www.vaevekredsene.dk

·Vesterskovs Væveskole

Hanne Klamer Petersen
Lyngevej 13; 4180 Sorø
5784 9279

skole@vaevestue.dk
www.vaevestue.dk