1. Bladet Rapporter 

Som medlem modtager man et unikt, interessant og bredt orienterende blad, Rapporter fra tekstilernes verden, der beretter om hvad der rør sig i de tekstile kredse i ind og udland. Bladet er det eneste af sin art i Danmark og udsendes 4 gange årligt til alle medlemmer. Bladets fornemmeste opgave er at give information om alt aktuelt indenfor det tekstile område og ikke mindst at dokumentere de tre tekstile områder som foreningen primært dækker – væv, tryk og broderi. Dette gøres blandet andet i form af temanumre.
Alle blade arkiveres på Det Kongelige Bibliotek.

2. Netværk

Man får mulighed for at danne tekstile netværk med fagligt ”ligesindede”, samt fremme sammenholdet og samarbejdet mellem de tekstile discipliner (videndeling, knowhow, etablering af udstillingsgrupper, nedsættelse at studiegrupper) face to face eller via foreningens sociale medier.

3. Indflydelse

Foreningen tegnes af en bestyrelse – men formes i bund og grund af medlemmernes aktive deltagelse og egen indsats og medlemmernes behov/ønsker for faglige aktiviteter.

4. Vedtægter

Dansk Tekstillaug har siden 1946 holdt fanen højt på et professionelt plan. Formålet er på et højt fagligt niveau at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk, værne om dem og skabe interesse herfor.

Desuden ønsker foreningen at styrke samarbejdet mellem de forskellige faglige discipliner.

Alle med interesse herfor kan være medlem.

5. Info, vidensdeling

Man får en masse viden om hvad der sker i Danmark og rundt om i verden på de tekstile områder. Alt med relevans for foreningens medlemmer kan hurtigt og nemt formidles ud til den rette målgruppe via foreningens hjemmeside, Rapporter, Facebook og Instagram.

6. Aktiviteter

Foreningen arrangerer events/arrangementer i form af udstillinger, foredrag, studierejser m.m. hvor man kan blive udfordret fagligt og møde hinanden.

7. Læring

Uddannelse og videndeling er primær fokus for foreningen, så hvis man vil finde de bedste uddannelsessteder/formidlere, så har foreningen kontakt til landets bedste udbydere

8. Kulturarv

Via medlemskab styrker man de tekstile håndværk og er med til at dokumentere vores særegne tekstile kulturhistorie fra fortiden, i nutiden og i fremtiden.

Man er med til at holde danske traditioner i live og holde liv i kreativiteten/udviklingen.

9. Forening

Man får mulighed for at være en del af en landdækkende tekstil forening og gennem det føle et fælles fodslag ved at være med til at støtte og opbygge en stærk forening, hvis formål er på et højt fagligt niveau at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk, værne om dem og skabe interesse herfor.

Og som medlem af foreningen er man med til at styrke samarbejdet mellem de forskellige faglige discipliner.

10. Fællesskab

At blive en del af et interessefællesskab.