Rapporter udgives 4 gange om året og sendes ud :

  • primo januar
  • primo april
  • primo juli
  • primo oktober