ARTIKLER TIL BLADET INDSENDES TIL : 

Tilrettelægger og redaktør :  Gina Hedegaard Nielsen

Udbakken 30, 2750 Ballerup,

tlf. 32 57 70 50 / 20 42 33 76

E-mail: rapporter@outlook.dk eller-mail: ginahn@live.dk  

 

DEADLINES FOR INDSENDELSE AF ARTIKLER og MEDDELSER:

15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november

 

SKRIFTTYPE DER BENYTTES I BLADET 

Verdana - PUNKT 9