Foredrag med Inge Bjørn

 

Onsdag den 15. september klokken 19 holder billedvæveren Inge Bjørn foredrag på Hørvævsmuseet. Her vil hun fortælle om oplevelser og arbejde med hør gennem de seneste 80 år, både om egen læring og som underviser.

Inge Bjørn har gennem mere end 40 års virke som underviser, inspirator og kvindeforbillede udfoldet en omfattende undervisnings-, udstillings- og foredragsvirksomhed og har i løbet af årene skrevet en lang række artikler til fagtidsskrifter i ind- og udland.

Inge Bjørn er blandt andet forfatter af bogen Oldtidsdragt Nutidstøj, som afspejler det hun har stået for som underviser, kulturformidler og kunstner.

 

Aftenen med Inge Bjørn foregår på Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg og begynder klokken 19. Det koster 60 kr. at deltage, dog har medlemmer af Hørvævsmuseet gratis adgang.

Før eller efter foredraget er der mulighed for at se årets temaudstilling med Anne Marie Egemose og Erik Brandt samt caféudstillingen med værker af Jette Nørregaard.

Thread Drawings

Anne Bjørn - Officinet  17.9.-10.10.2021

I udstillingen Thread Drawings har Anne Bjørn skåret vævningen ind til benet, så tråden står tilbage i forstørrede skriblerier. De løst sammenvævede tråde hænger på Officinets vægge i irregulære flader som dekonstruerede malerier og trækker bogstaveligt talt dét, som et lærred består af, fra hinanden. Ikke at værkerne er en kritik af maleriet eller af vævning, men de fremviser en intention om at få noget dybere og andet frem. Nedkogningen af tekstilet til trådens bevægelse peger på sig selv som en performativ handling. Trådenes løb gennem og over hinanden illustrerer som en fikseret metamorfose, hvordan man konstruerer tekstil. En dynamisk bevægelse der beviser, at stoffet er tilblivende og aldrig evigt i sin form. Ved at værkerne får os til at erkende stoffet som mere end en statisk væren, indser vi dets magtfulde karakter. Mellem at være stof og nærmest være opløst afsløres en uforløst, muterbar fornemmelse, der befrier konstruktionerne fra blot at være repræsentation og bliver i stedet et sanseligt møde med materialet.

 

I Officinet er de konstruerede flader hængt op i lag, hvilket belyst resulterer i et kompliceret skyggemønster. Som portaler styrer værkerne hvilke lysstråler, der kan trænge igennem på væggen bagved. Skyggerne skaber således både lethed og dybde i værkerne som et væsentligt medie, og må, på trods af skyggers mindre håndgribelige karakter, stadig ses som et reelt materiale at arbejde med. Lyset, som skyggen dannes af, er følgelig en integreret del af værket og altafgørende for Bjørns praksis. Arbejdet med lys er en modig magtafgivelse, da lysindfaldet i de skiftende udstillingsrum påvirker værkernes endelige udtryk og gør dem mangfoldigt foranderlige. I kontrast til det foranderlige lys fastholder Bjørn permanente skygger i de næsten transparente laserskårne stoffer, som hænger sammen med vævningerne. De laserskårne mønstre gengiver omrids af vævede tråde, og dermed gentager Bjørn skyggens immaterielle form i et mere massivt medie.

 

Midt i Officinet hænger en større installation, der binder udstillingen sammen. Trådflader svæver i lag, hvorimellem et nyt uhåndgribeligt rum bliver skabt. Det usynlige rum imellem trådene slår os som en kraft og en fremtrædelse, vi ikke er i stand til at sætte i en billedlig kasse. Vi ser i stedet blot luften, som med værkernes indramning fremstår ophøjet. Mellemrummene bliver således et åndeligt mysterie udenfor vores forståelsesramme, og vi må sætte alt vi ved på hold og blot lade os hengive dertil. Netop i kraft af at have bevæget sig væk fra den klassiske billedvævning og dens bestræbelse på billeddannelse, har Bjørn opnået denne åndelighed mellem trådenes gang. 

 

– cand.mag i kunsthistorie og kurator Ida Schyum

 

Anne Bjørn er en dansk billedkunstner, som udfordrer det traditionelle billede- og gobelinvæveri. Bjørn har senest udstillet i udlandet på GalleryGallery (JP), 15th International Triennial of Tapestry (PL), The Herimitage Museum (RU), Nagoya University of Arts (JP), Nordens Hus (IS), Kunstpavillon München (DE), Sogn og Fjordane Kunstmuseum (NO) og Galeri M (DE), samt i Danmark på Vendsyssel Kunstmuseum, Himmerland Kunstmuseum, Rundetårn, Trapholt, Johannes Larsen Museet, Kunstpakhuset Ikast, og Kunsten. Hun skal udstille på Shanghai Arts and Crafts Museum (CN) i 2022 og har modtaget en række legater – bl.a. Anna E. Munch’s Legat, Anne Marie Telmányi født Carl-Nielsen Legat, arbejdslegater og projektstøtte fra Statens Kunstfond og er blevet præmieret af Statens Kunstfond i 2009 samt præmieret på 15th International Triennial of Tapestry 2016. Hendes værker er erhvervet af bl.a. Statens Kunstfond, Nagoya University of Arts (JP), Fyns Kunstfond og SAK’s Museumsfond.