FREM FRA GEMMERNE
Vær med til at inspirere de nye generationer og til samtidigt at bidrage til opbygningen af et katalog af tekstile værker og fortællinger med Dansk Tekstillaugs nye, digitale medlemsudstilling.
Dansk Tekstillaug har en side på hhv. Facebook og Instagram, hvor både medlemmer og andre tekstilt interesserede kan følge med. Med vores tilstedeværelse på disse platforme ønsker vi at synliggøre
foreningen samt skabe fortsat interesse for vævning, stoftryk og broderi. Vi oplever i dag en øget interesse for de tekstile håndværk og en ung generation af designere, kunsthåndværker og kunstnere, der arbejder med taktile værker, og hvor inspirationen for materialerne og de anvendte teknikker hentes fra tidligere
tiders praksis. I Dansk Tekstillaug ønsker vi at inddrage vores sociale medier i vores arbejde på en ny måde, og bruge disse platforme til at vise vores medlemmers værker frem til inspiration for alle vores følgere.
Derfor vil vi i 2024 sætte den digitale udstilling FREM FRA GEMMERNE i værk. I den anledning opfordrer vi til, at du som medlem af Dansk Tekstillaug går i dine skuffer og gemmer og finder dine tekstile værker frem, så vi kan vise dem for både vores medlemmer og de mange øvrige besøgende på foreningens sider på
Facebook og Instagram. Den digitale udstilling bliver inddelt i forskellige temaer, som skifter ca. hver 6. måned. Det første tema er 1970’erne, og du kan allerede nu indsende dit bidrag.
Sådan deltager du:
Send nedenstående informationer samt et værkfoto til dansktekstillaug@gmail.com
TEMA: 1970’erne (værket skal være skabt i 1970’erne)
DEADLINE for indsendelse: 15. marts 2024
 Værkets titel
 Årstal for værkets fremstilling
 Materialer og teknikker brugt til værket
 Din egen tekst om værkets tilblivelse - eller din oplevelse under værkets tilblivelse (max. 500 anslag)
Husk at medsende et vellignende værkfoto i JPEG-format!
Når du indsender dit værk, giver du Dansk Tekstillaug tilladelse til at dele dit billede samt informationer om værket på foreningens sociale medier samt hjemmeside.

Hilsen bestyrelsen