Henvendelser vedr. foreningen:

Formand: Katrine Gudmundsson 

E-mail: katrinegudm@hotmail.com

 

Næstformand: Katrine Esse W. Petersen
E-mail: dtlvtb@gmail.com

 

Kontakt Dansk Tekstillaug for henvendelser vedrørende:
Adresseændring
Annoncering i medlemsbladet
Ind- og udmeldelse
Kontingentbetaling
Køb af Jubilæumsbog og Evigkalender
Medlemskab
Udeblevne medlemsblade
E-mail: dansktekstillaug@gmail.com
 
For henvendelser vedr. annoncer i bladet og på hjemmesiden:
Kontakt Katrine Esse W. Petersen
E-mail:dtlvtb@gmail.com
For henvendelser vedr. artikler til medlemsbladet:
Kontakt redaktør Gina Hedegaard Nielsen
E-mail: rapporter@outlook.dk
 
Køb af Teoribog for skaftevævere:
Kontakt Berthe Forchhammer
E-mail: berthe.forchhammer@vaevekurser.dk
Oplys venligst navn, adresse og e-mail.
 
Køb af bogen Trådens gang i billedvæv:
Kontakt Mona Lise Martinussen
E-mail: ribevaev@post6.tele.dk
Tlf: 75 42 35 46
Oplys navn, e-mail og adresse. Bogen vil blive sendt til dig sammen med en faktura og
oplysninger om betaling.

 

Webmaster:
Berthe Bramsen
E-mail:berthebramsen@gmail.com

 

Henvendelser vedr. opdateringer til facebook

Katrine Petersen – E-mail: dtlvtb@gmail.com

 

Henvendelser vedr. hjemmesiden dansktekstillaug.dk:

Katrine Petersen – E-mail: dtlvtb@gmail.com

 

 

Henvendelser vedr. annoncer i bladet og i hjemmesiden

se iøvrigt i menuen: BLADET/ANNONCER

Katrine Petersen E-mail: dtlvtb@gmail.com

 

Henvendelser vedr. artikler til bladet :

se under menuen: BLADET/ARTIKLER

 

Henvendelse vedr. køb af Jubilæumsbogen "Dansk Tekstillaug – 75-års arbejde for det gode håndværk": NETVÆRK/PUBLIKATIONER

 

Henvendelse vedr. køb af Evighedskalenderen udgivet ifm Dansk Tekstillaug – 75-års jubilæum: NETVÆRK/PUBLIKATIONER