Formandensberetning 2024

 

Velkommen til årsmøde og generalforsamling i Dansk Tekstillaug, dette år i rammerne af kulturhuset Rentemestervej i København. Stor tak til huset og til Dorte for at huse os.

I år har vi som noget nyt givet dagen et, synes vi selv, mere passende navn når vi inviterer til årsmøde for foreningens medlemmer. For som vi også skrev i nytårshilsnen er denne dag er vores årlige dag, hvor foreningsfællesskabet sættes i fokus, hvor vi lader os inspirere og sammen sætte rammerne for foreningens videre arbejde. Og i år har vi glæde af at afholde generalforsamlingen med et spændende program der repræsenterer foreningens tre håndværk; væv, tryk og broderi.

For håndværket er grunden til vi er her i dag. Vi kan se tilbage på et år, hvor foreningens stærke flagskib – medlemsbladet Rapporter fortsætter med at udbrede spændende indblik i hvad der rør sig tekstilt med en god portion af nye initiativer og et kig på den tradition vi alle står på skuldrene af. Tak til bladets mangeårige redaktør Gina – både for tro tjeneste på bladet, men også for at stå til rådighed som dirigent i dag. 

Årets gang i bestyrelsen har haft fokus på prioriteringer af de mange gode tanker og ideer som driver foreningen. Vi har brugt energi på at diskutere hvordan foreningen drives hensigtsmæssigt med de ressourcer vi har og med størst udbytte. Vi ønsker at gøre en forskel for håndværket – så meget er vi enige om. Og vi ønsker at skabe rum til at medlemmerne kan engagere sig og vi sammen kan løfte foreningens vigtigste formål – at styrke håndværket på et højt fagligt niveau. Det er ikke altid nemt, og vi mærker til tider også den gennemgående tendens til at frivilligt foreningsarbejde kan være svært at forene med en travl hverdag. Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet til bestyrelsen – (i dag er vi ikke fuldtallige… præsentation af de tilstedeværende)

I medlemsundersøgelsen fra 2022 mødte vi en stor interesse fra medlemmer over alt i Danmark til at deltage aktivt i foreningens arbejde særligt lokalt. Og på baggrund af dette har vi det sidste år arbejdet på at skabe rammerne for tekstile ambassadører, der rundt om i landet kan være med til at skabe aktualitet på tekstile initiativer til fælles gavn for medlemmerne. Tak til de medlemmer, der har bidraget og meldt sig – i har allerede gjort en positiv forskel og vi håber I bliver mange flere. Ambassadørrollen kan -i læse mere om på foreningens hjemmeside. En hjemmeside der for øvrigt bestyres af tidligere bestyrelsesmedlem Berthe – og som igen viser at bidrag kommer i mange former – tak til Berthe for hendes bidrag.

Et andet større initiativ er arbejdet hen mod etableringen af Laugets trykkurser. Det er et spændende arbejde som næstformand Katrine Esse W. Petersen vil præsentere lidt senere på dagen. Vi håber kurserne vil fange manges interesse, vokse sig større og gøre en forskel for styrkelsen af håndværket mange år i fremtiden.

Jeg vil runde af med at udtrykke glæde over at se jer alle i dag og håber vi får en fortsat dejlig, inspirerende dag med plads til faglig dialog. Tak.