Formandensberetning 2023

Efter grundige overvejelser har jeg efter 8 år i bestyrelsen, heraf næstformand fra 2016-2019 og formand fra 2019-2023, valgt at træde ud et år før jeg er på valg. Jeg havde inden beslutningen blev truffet afklaret med de bestyrelsesmedlemmer der er på valg i dag, om de ønsker at stille op til valg til en bestyrelsespost.

Det har været udfordrende år. Med blot en dags varsel fik jeg overdraget formandsposten og det
tilhørende ansvar. Oven i kom Corona, som ingen af os havde erfaring med, fulgt af møder på Zoom og Teams, hvor det ofte var udfordrende at have føling med hinanden. Og fællesskab var en mangelvare i de år.

Denne gang er formandens udtrædelse af bestyrelsen meldt ud i god tid på bestyrelsesmødet i
november, således at der har været tid til at finde nye bestyrelsesmedlemmer. I min optik var dette det eneste ansvarlige at gøre, og jeg havde lovet den fungerende næstformand ikke at overlade roret med så kort varsel som da jeg selv overtog posten. Og det ved jeg at hun sætter pris på. 

Tiden er kommet til at gøre status og se på nogle af aktiviteterne og resultaterne igennem min tid i bestyrelsen. Resultater som vi har været sammen om i bestyrelsen og med eksterne samarbejdspartnere. Disse resultater bygger hovedsageligt på frivilligt arbejde, men også på stor støtte fra fonde til eksempelvis jubilæum og udstillinger. Foreningen har kun en der får et fast honorar, og det er redaktør og layouter på medlemsbladet Rapporter.

75 års jubilæet
Noget af det jeg ser tilbage på i min periode i bestyrelsen med størst glæde, er at det lykkedes at komme i mål med 75 års jubilæet på trods af pandemien og store forsinkelser. Det gjorde det kun fordi vi løftede i samlet flok med samme ånd. Denne ånd er noget af det jeg gerne vil give videre til den kommende bestyrelse og som har ligget til grund for arbejdet i min tid i bestyrelsen, hvor jeg personligt har lagt vægt på en god, konstruktiv og ikke mindst værdig dialog. Jeg tænker også tilbage på den første walk and talk i skoven sammen med laugets tidligere næstformand Katrine Formann Røjel og Anne-Mette Heie Kjær. Her blev nogle af de første idéer for jubilæet lagt i støbeskeen. Den tidligere formand Kirsten Thomsen var også med i udvalget, og da hun trådte ud af bestyrelsen trådte Lise Frantzen og Katrine Gudmundsson ind i jubilæumsudvalget, klar til at hjælpe med fondsansøgninger og meget meget mere. Det vil jeg gerne endnu engang sige jer begge en stor tak for. Og vi havde også Rouky Aknin med i den indledende fase omkring fondsansøgninger. I det sidste år har jeg hver gang vi er nået til d. 1. glædet mig over at vende et kalenderblad i den flotte Evig kalender som Katrine Røjel og Gina Hedegaard Nielsen var redaktører på og genset de flotte, fine og finurlige værker fra Jubilæums minitekstiludstillingen og læst om tankerne bag værkerne. Udstillingen og glimt fra jubilæet kan stadig ses online på foreningens hjemmeside, og på den måde når udstillingen ud til mange. Og jeg ved at flere
bidragydere er tilstede i dag og der er stadig gang i salget. Lise har så sent som her i april sendt både kalender og jubilæumsbog afsted. Jeg er glad for at Katrine Røjel er tilstede i dag, for dermed har jeg muligheden for at takke dig personligt for det gode konstruktive samarbejde i både forretningsudvalget og jubilæumsudvalget, da Katrine desværre ikke havde mulighed for at deltage i fejringen af jubilæet. På generalforsamlingen ifm jubilæet trådte Ane Rasmussen ind i bestyrelsen. Hende må vi desværre undvære i dag, da hun underviser.

Som titlen siger i Jubilæumsbogen: ”75-års arbejde for det gode håndværk” så skal ingen være i tvivl om hvor vi har vores fokus: Nemlig på: Det gode håndværk. Enkelte har i medlems-undersøgelsen givet udtryk for at foreningen og bladet er blevet for elitær, men Akademia og håndværk behøver ikke at være modpoler. Jeg ser akademia som et redskab til at synliggøre betydningen af det gode håndværk og hvorfor vi skal bevare dem. At skrive jubilæumsbogen lykkedes i høj grad, fordi arkivet er blevet digitaliseret og der er udarbejdet en liste over arkivet. Endnu engang en stor tak til Ulrikka Mokdad og Berit Julie Rosqvist for digitalisering af arkivet, og til Berit for det store arbejde med arkivlisten. Den ligger på hjemmesiden og er et rigtig godt redskab, hvis man vil læse om kunsthåndværkere, foreningens historie og meget mere. Og endnu en af de milepæle vi sammen har nået i min tid i bestyrelsen.

Farvel og tak til to bestyrelsesmedlemmer og etablering af ny hjemmeside

At vi i bestyrelsen har haft en aldersspredning på tværs af generationer ser jeg som et stort plus og vi har kunnet drage nytte af hinandens viden og erfaring med bestyrelsesarbejdet. I år skal vi sige farvel til Lise Frantzen og Anne-Mette Heie Kjær og det har ligget mig meget på sinde at sende de to godt afsted. Desværre er Anne-Mette forhindret i at deltage i dag. Lise arbejdede allerede i forretningsudvalget da jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2015. Lise var dengang kasserer og blev siden sekretær. Lise blev valgt ind i 2009 og har arbejdet i bestyrelsen i 14 år. Anne-Mette Heie Kjær var også sekretær i en periode og blev valgt ind i bestyrelsen i 2013 og kan i år fejre 10 års jubilæum i bestyrelsen.

Lise du har om nogen gjort en kæmpe indsat for foreningen og det har altid været en fornøjelse at samarbejde med dig. Vi har haft en konstruktiv dialog med gensidig respekt, som har ledt til resultater og givet energi til at fortsætte det frivillige arbejde. Du har blandt andet været meget engageret i mini-TEX udstillingerne, og det forlyder at udstillingsarkitekterne specifikt bad om at samarbejde med dig, og det kan jeg godt forstå. Som sekretær i foreningen har du varetaget at tage referat og du er altid hurtig på tasterne. Du har også i de senere år læst korrektur på Rapporter, og den opgave har du sagt ja til at fortsætte med. Jeg har nydt at deltage sammen med dig på konferencer og udstillinger m.m. og din hjertelige latter og dit store engagement smitter. Din indsat for foreningen har været utrættelig, noget som den tidligere formand Mette Lise Rössing også bemærkede. En stor tak til dig for samarbejdet i forretningsudvalget og i bestyrelsen.

Jeg tænker også tilbage på de mange møder Anne-Mette og jeg holdt sammen med Berthe Bramsen, da den nye hjemmeside skulle etableres. Berthe er stadig webmaster. Hun er desværre forhindret i at deltage i dag, men en stor tak skal også lyde til hende for det gode og konstruktive samarbejde og for den store støtte igennem årene. Berthe sad i bestyrelsen da jeg blev valgt ind og vi har derfor haft et mangeårigt samarbejde. Etableringen af hjemmesiden er endnu et af de mål vi har nået og er kontinuerligt a work in progress. I 2022 blev der klikket ind på hjemmesidens åbningsside over 4000 gange, hvoraf 60 % går videre ind på menusiderne. Der er en bred fordeling i hvad man bruger hjemmesiden til og aktiviteten på hjemmesiden forøges for hver gang der postet noget på Instagram og Facebook. 

Anne-Mette blev engageret i redaktionsudvalget i 2019 og er vores trofaste rapporter fra diverse
udstillinger. Blandt andet kan nævnes ”Fashioned from Nature” på Naturhistorisk Museum i 2019 og udstillinger i ”Udstillingssted for Tekstil” hos Anne Fabricius Møller i Møntergade og udstillinger i Ågallerieti Frederiksværk. Anne-Mette har ydret ønske om at fortsætte arbejdet i redaktionen. 

Anne-Mettes analytiske sans og skarpe blik har vi nydt godt af i foreningen. Jeg vil nævne et par eksempler. Hun var som Lise med i arbejdsudvalget bag miniTEX 17. Udvalgets arbejde redegjorde hun for på Salon Tekstile Timer i 2017. Det var også Anne-Mettes fortjeneste at vi fik et kort over Brandbjerg Højskole, da vi sammen besøgte skolen forud for jubilæet. Det gjorde kommunikationen omkring fordeling af lokaler betydelig mere overskuelig. Og med os på Facetime havde vi den tidligerenæstformand Katrine Røjel. Og det var Anne-Mettes ide, at alle bidragydere på udstillingen satte ord på deres værker til ferniseringen. En stor tak skal også lyde til Anne-Mette for det gode konstruktive samarbejde igennem alle årene.

Medlemsundersøgelsen
På bestyrelsens arbejdsmøde d. 6. marts 2022 besluttede vi at lave en medlemsundersøgelse på initiativ af Katrine Gudmundsson og vi nedsatte et arbejdsudvalg med Katrine Gudmundsson og Katrine Petersen. På det konstituerende møde d. 23. maj trådte det nyvalgte bestyrelsesmedlem Anja Rykind-Eriksen ind i udvalget. I Rapporter nr. 4 2022 har Katrine Gudmundsson i korte træk redegjort for resultatet af undersøgelsen, hvor knap 45% af foreningens medlemmer deltog. Bestyrelsen takker alle medlemmer der har deltaget i undersøgelsen.

Et af undersøgelsens fokuspunkter er medlemsbladet Rapporter fra tekstilernes verden. Vi har mange ambitioner om hvordan foreningens blad skal tegnes i fremtiden. På redaktionsmødet i december 2022 drøftede vi mulighederne på baggrund af den feedback der tegner sig ud fra resultaterne af medlemsundersøgelsen og med opmærksomheden rettet mod undersøgelsens begrænsning, da under halvdelen af vore medlemmer havde besvaret undersøgelsen. Bladet er en af de ting der skal diskuteres på det kommende arbejdsmøde i bestyrelsen, og det bliver spændende at følge udviklingen. '

På arbejdsmødet i marts 2022 besluttede bestyrelsen at udskyde en ny 5 års plan, til resultatet af medlemsundersøgelsen forelå. Da arbejdsmødet desværre blev aflyst i januar 2023 er en af bestyrelsens kommende arbejdsopgaver at udarbejde en ny 5 års plan.

Aktiviteter
Igennem året har der været rig lejlighed til at mødes om aktiviteter i foreningen og jeg er altid glad for at komme ud og møde vores medlemmer. Vi har afprøvet forskellige modeller, hvor vi har afholdt arrangementer udelukkende for medlemmer, åbne arrangementer og arrangementer hvor 3. part har stået for tilmeldinger. 

Sommeren 2022 bød på flere tekstile arrangementer. D. 31. maj havde Katrine Petersen og Laura inviteret til foredrag om Sonia Delaunay på Statens Værksteder for Kunst. Det var et åbent arrangement for både medlemmer og ikke medlemmer, men med en medlemsfordel. Katrine P.s foredrag blev fulgt op af en udflugt til Louisiana d. 7. juni og en omvisning i den flotte Sonia Delaunay udstilling, der repræsenterede alle tre discipliner i Dansk Tekstillaug, væv, tryk og broderi. Og Katrine skrev en fin artikel om Sonia Delaunay i Rapporter nr. 2 2022. '

Katrine Petersen og jeg har brugt sommeren på at planlægge stoftrykevent i laugets regi. Vi begyndte med en Walk and Talk i skoven og derefter et kik på min tidligere undervisning i Rammetryk med mere. Vi havde forinden holdt møde med Dorte Kampp på Rentemestervej med henblik på at tilrettelægge stoftrykkurser i laugets regi i et samarbejde med biblioteket.

Vores ambition var at holde en stoftrykevent med foredrag og kursus. Med to instruktører og foredragsholdere gætter vi på at prisen blev for høj. Vi udbød derfor kurser med en instruktør, Katrine Petersen i uge 46 og efterfølgende i november 22 og februar 23. D. 18.-21. maj 2023 har Katrine P. og Gina i samarbejde med biblioteket planlagt kursus i Komposition og farvelære. Og 2.-4. juni 2023 udbydes der igen kursus i: Kulørte tekstiler med blok og ramme.

D. 6. nov. gik turen til Sorø Kunstmuseum hvor brodøse og foreningens webmaster Berthe Bramsen viste rundt for foreningens medlemmer. Berthe har broderet de 4 nye messehagler til Sorø Klosterkirke og vi besøgte også Klosterkirken. Det var berigende at se det flotte håndværk og høre om samarbejdet med kunstneren bag kåberne: Maja Lise Engelhardt og skrædder, Annette Freifeldt. I Rapporter nr. 1 2023 har Mai-Britt Bille og Berthe Bramsen skrevet om udstillingen, hvor man også kunne følge processen bag de flotte messehagler.

På den årligt tilbagevendende Salon Tekstile Timer, der blev stiftet af blandt andre laugets tidligere formand Mette Lise Rössing og undertegnede i 2011, inviterer vi gerne laugets medlemmer. Men Salonen arrangeres ikke af Dansk Tekstillaug. Jeg er fortsat med i planlægningsudvalget hvor Jette Braun vores nye medlem i bestyrelsen også er engageret. Jeg forventer derfor, at vi fortsat kan tilbyde vore medlemmer at deltage i dagen og som altid efter først til mølle, da der er begrænsede antal pladser. Salonerne er et af de steder hvor vi får lejlighed til at reklamere for Dansk Tekstillaug. Nogle gange fører det til nye medlemskaber i foreningen. Senest BLAU tekstilkunst, der også holdt oplæg på salonen.
Laugets Vævekurser var også repræsenteret ved Lotte Dalgaard, der deltog sammen med Paulette Adam og Magiske Garner.

 D. 10. januar 2023 havde vi inviteret Kirsten Toftegaard, Museumsinspektør på Designmuseum Danmark, til at fortælle om arbejdet med stoftrykker og iværksætter Marie Gudme Leth. Arrangementet fandt sted på Statens Værksteder for Kunst og var arrangeret i samarbejde med dem. Her var der tale om et åbent arrangement for både medlemmer og ikke medlemmer og 70 havde fundet vej til foredraget og der var mange kendte ansigter. Kirsten gav udtryk for, at det var en fornøjelse at holde oplæg for fagfolk.

Vi har igennem de sidste år igen holdt møder på Statens Værksteder for Kunst. Nu har jeg afleveret nøglerne, men direktør Frederik Hardvendel har givet udtryk for, at de fortsat vil tage pænt imod Dansk Tekstillaug. Endnu engang 1000 tak for lån af lokaler og for samarbejdet omkring arrangementet 10. januar til både Frederik og Rebekka Levin. 

31. marts til 2. april 2023 repræsenterede Jette Braun (By Braun) Dansk Tekstillaug på Broderifestivalen:
Vild med sting i Biblioteket på Rentemestervej i København NV.

I 2022 deltog Katrine Gudmundsson og Katrine Petersen på Broderifestivalen: BrodeRibe, og jeg har set frem til at hilse på arrangørerne af festivalen i dag på generalforsamlingen.

Bladet
I redaktionen på Rapporter fra tekstilernes verden har vi Gina Hedegaard Nielsen der er redaktør og desværre forhindret i at deltage i dag, Mai Britt Bille, der var næstformand i bestyrelsen da jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2015, Katrine Petersen, der begyndte i redaktionen inden hun blev valgt ind i bestyrelsen i 2019, Anne-Mette Heie Kjær og Marie Debora Koch. Katrine Gudmundsson står for udstillingslisten og Katrine Petersen står for annoncer. Jeg har arbejdet i redaktionen siden jeg trådte indi bestyrelsen og har valgt at træde ud af redaktionen i forlængelse af generalforsamlingen. Men jeg har en aftale om et par artikler på plads med eksterne skribenter, hvor fokus vil være på fællesskaber.

Sociale medier og opgaven som kasserer
Foreningen har fået ny Facebook redaktør: Katrine Petersen. Katrine har også det sidste år varetaget opgaven som foreningens kasserer. Det vil dog være Katrine Gudmundsson vores næstformand og tidligere kasserer der igen i år gennemgår regnskab og budget, da det er hende der har udarbejdet det i samråd med forretningsudvalget.

Foreningens næstformand Katrine Gudmundsson varetager også opgaven som redaktør på Instagram og vi har igennem tiden forsøgt med sparring fra tidligere medlemmer i bestyrelsen, uden at det dog er lykkedes at komme helt i mål med det projekt.

Arkivet og samråd med Laugets Vævekurser
Katrine Petersen og Lise har ryddet op i vores arkivskabe i Grøndal Multicenter og vi har holdt det årlige Samrådsmøde med Laugets Vævekurser, traditionen tro sidste fredag i november i Laugets lokaler samme sted. Her så vi det nye lokale, der gør det muligt at holde møder samtidig med at lauget holder kurser. Vi er taknemmelige for den mulighed også, da foreningen desværre ikke har vore egne lokaler.

Møder rundt i landet
Igennem mine år i bestyrelsen har det været mig en glæde at lauget flittigt har kunnet bruge mit
netværk indenfor det museale. Generalforsamlingen blev i 2019 holdt på Tekstilmuseet i Herning. I 2020 holdt vi generalforsamling på Tidens Samling i Odense. Jubilæet blev holdt på Brandbjerg Højskole i 2021. Og som I kan høre, så har vi altid sørget for at lægge generalforsamlingerne rundt om i landet, da vi er en landsdækkende forening. Derfor holdt vi sidste år i 2022 generalforsamling på Statens Værksteder for Kunst i København, og i år er turen så igen gået til Jylland og denne gang Rødding Højskole. Vi satte til generalforsamlingen i 2022 fokus på sundhedsfremmende effekter ved håndarbejde og håndværk med et spændende foredrag med Anne Kirketerp. Og vi fik endelig lejlighed til at fejre udnævnelsen af et nyt æresmedlem, den tidligere formand Mette Lise Rössing, der i år er fyldt 80. I den anledning mindede hun mig om, at jeg for 10 år siden tegnede et portræt i anledning af hendes 70 års fødselsdag. Det blev bragt i Rapporter nr. 2 2013 og knytter endnu en sløjfe på mine 10 års arbejde for foreningen.

Tekstile fællesskaber og fremtiden
I dag har vi fokus på Tekstile Fællesskaber. Lad os få meget mere af det. Vi står her i dag på Rødding Højskole, hvor Anja Rykind-Eriksen er den ene af to forstandere. På højskolens hjemmeside kan man læse at fællesskab er i højsædet, og skolen har været leverandør af fællesskabet siden 1844. Højskolen danner dermed en fin ramme for dagens tema og hele formålet med en forening er jo netop fællesskabet. Dagen er tilrettelagt af et arbejdsudvalg bestående af Anja, Katrine Petersen og Laura Fogde Jørgensen. Vi skal møde Randi Simonsen, der står bag det nye brugerinddragende projekt på Trapholt, og dagen rundes af med hvordan Dansk Tekstillaug kan være behjælpelig med etablering af lokale tekstile fællesskaber og -netværk. Jeg havde i påsken fornøjelsen at hilse på kunstneren Tina Ratzer der var inviteret kunstner på miniTEX 17, og som stod bag et af de tidligere kunstværker i fællesskab på Trapholt: Tæt på Træer. Så mine forventninger til mødet med Randi er høje.

Nu er tiden kommet til at overlade roret til en anden. Det har været en ære at være formand for
foreningen, og stå på skuldrene af dygtige kvinder igennem laugets lange historie så som Mette Lise Rössing, der var årsagen til at jeg fik øjnene op for lauget. Det har været en meget lærerig proces både på det personlige og professionelle plan. Ritt Bjerregård fortalte engang, at hun kom igennem modvind i livet, fordi hun stod styrket på en bund af kærlighed. Uden dog at lave nogen sammenligning vil jeg sige, at jeg er heldig, at jeg kan sige det samme. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke alle, der har støttet igennem min tid som formand, så vi har kunnet løfte i samlet flok. Jeg ønsker alt det bedste for foreningen, ønsker god vind i fremtiden og takker alle der har bidraget til det gode samarbejde igennem årene.

Formand Susanne Klose