Formandensberetning 2022

 

Det er med stor glæde, at vi nu står her, og for første gang i tre år og i min tid som formand kan holde generalforsamling til tiden. Grundet pandemien måtte vi udskyde generalforsamlingerne i 2020 og 2021. Og oven i købet som bekendt også fejringen af 75-års jubilæet. Det er derfor heller ikke meget mere end et halvt år siden vi stod her sidst. Dog har vi allerede nået meget siden. I kølvandet på jubilæet har vi haft travlt med at lave PR for foreningen og til det formål har Katrine Gudmundsson blandt andet stået bag en ny flyer om lauget. 

2 uger efter generalforsamling og jubilæet var jeg som formand for lauget inviteret til Nyborg af Kerteminde Husflid til Broderitræf d. 25. september 2021. Borgmestergården lagde hus til og Sara Hanghøj fra Østfyns Museer var vært. Der var rift om jubilæumsbogen og stor interesse for lauget.

Til årsmødet i Dragt- og tekstilnetværket i september præsenterede jeg medlemmerne for Dansk Tekstillaug. Flere købte jubilæumsbogen og enkelte meldte sig ind i foreningen. 

Årets bestyrelsesmøder samt redaktionsmøde i december er blevet holdt på Statens Værksteder for Kunst, der har været så generøse at støtte os med udlån af lokaler til møderne. Stor tak til direktør Frederik Hardvendel for igen at åbne dørene for Dansk Tekstillaug. 

I bestyrelsen har vi også fået Laura Fogde Jørgensen tilbage fra barsel. Det er vi glade for 

Vi har fået et nyt medlem i bestyrelsen: Ane Rasmussen der repræsenterer væv. Ane er også engageret i Laugets Vævekurser og er bestyrelsens bindeled til Laugets Vævekurser. Derudover fastholder vi det årlige samrådsmøde med Laugets Vævekurser sidste fredag i november.  Laura har sammen med Ane valgt at engagere sig i aktiviteter omkring væv. Ane vil i august være at finde til den store festival: Braids 2022, arrangeret af The Braid Society, og finder sted i Svendborg i uge 33. Her vil hun lave lidt reklame for lauget og det samme gør hun når hun underviser på Skals Design og håndarbejdsskole her i april. Og derfor er forhindret i at deltage i dag.

På det konstituerende møde 4. oktober besluttede bestyrelsen at sammenlægge Medieudvalg og PR- udvalg til et Kommunikationsudvalg. I udvalget sidder repræsentanter for alle medier i lauget: Berthe Bramsen, webmaster på foreningens hjemmeside, Katrine Gudmundsson, redaktør på foreningens Instagram profil, undertegnede der er redaktør på foreningens Facebook profil, Gina Hedegaard Nielsen der er redaktør på Rapporter samt Katrine Petersen, Anne-Mette Heie Kjær, Isa Østerbye og Fernanda Toft-Mendonca der alle arbejder i redaktionen på de sociale medier og hjemmesiden.

3. lørdag i november havde vi som tidligere år inviteret vore medlemmer til Salon Tekstile Timer på Campus Carlsberg i Carlsberg Byen i København. Lise Frantzen og jeg repræsenterede lauget. I anledning af 75-års jubilæet holdt jeg en præsentation om Dansk Tekstillaugs lange historie og Jubilæumsbogen var igen til salg og vi fik også nye medlemmer. 

I efteråret har Berthe Bramsen stået bag en smuk online mini-tekstil udstilling af de flotte værker fra jubilæumsudstillingen på foreningens hjemmeside. Havde du ikke mulighed for at se udstillingen på Brandbjerg Højskole ifm jubilæet kan du se den på hjemmesiden. En stor tak til Toyota-Fonden der støttede udstillingen. Og en stor tak til Berthe for hendes utrættelige arbejde med hjemmesiden og for det gode samarbejde. Berthe er desværre forhindret i at deltage i dag, da hun er sendt ud af Beckett Fonden. Hun oplyser at der har været 951 besøgende siden 1 januar 2022, altså på de første 4 mdr af nuværende år, næsten en fordobling i forhold til sidste år i samme periode. Det må vi gerne fejre 

Bag de flotte foto af værkerne står Kirstine Autzen og vi vil gerne endnu engang takke hende for de fine billeder. Billeder som I også kan nyde i den flotte Evig-kalender som vores tidligere næstformand Katrine Røjel og Gina Hedegaard Nielsen står bag. En stor tak til Tage Vanggaard og Hustrus Fond der støttede tryk af kalender. Og en stor tak til Katrine Røjel for at følge projektet til dørs efter hun trådte ud af bestyrelsen ved sidste generalforsamling.  Kalenderen erstattede blad 4 2021. Blad 1 2022 var dedikeret til jubilæet. Her kunne vi læse Kirja Kongsbaks fine øjenvidne beretning fra jubilæet. Kirstine Autzen formidler både i ord og billeder og tegnede spændende portrætter af tre udvalgte kunstnere fra mini-tekstiludstillingen. Redaktionen havde udvalgt kunstnerne, der repræsenterede væv, tryk og broderi. Kirsten Nissen, væv, Mai-Britt Bille, tryk og Lena Bjerregaard broderi. Gik du glip af Lene Tanggaards foredrag til generalforsamlingen, satte hun også fokus på kreativitet i bladet. På den måde kunne vi fejre jubilæet sammen med alle medlemmer og samtidig nå ud til mange flere med onlineudstillingen. 

Af nyheder fra redaktionen kan vi berette, at vi har fået et nyt medlem i redaktionen: Marie Debora Koch. Nogle husker måske Marie ifm mini-TEX 17, hvor hun var åbningstaler af udstillingerne i både Kolding og København og hun skrev ligeledes i kataloget.  Marie er uddannet væver hos Inge Bjørn. Derudover har Marie en PhD: ”Jeg strikker, derfor er jeg!” om læring og identitet i uformelle læringsrum. Marie er til stede i dag, så I har mulighed for at hilse på hende. I redaktionen er endvidere Anne-Mette Heie Kjær, Katrine Petersen, Mai-Britt Bille, redaktør Gina Hedegaard Nielsen og undertegnede. 

Gina har meddelt at hun stopper som redaktør indenfor de nærmeste år, og vi har derfor indledt det vi kalder Ordentlig Overgang. Hvad det indebærer kan læses i referaterne fra redaktionsmøde og bestyrelsesmøder.

I årets første spæde start fejrede regenten 50 år regeringsjubilæum. At hendes majestæt Dronning Margrethe er mere end almindelig interesseret i tekstile håndværk, måtte på dagen fejres og Lise sendte på min foranledning et eksemplar af jubilæumsbogen, en Evig-kalender og et nummer af Rapporter afsted sammen med en lykønskning fra bestyrelsen. Ja man kan jo nærmest sige, at vi dermed at blevet kongelige hofleverandører, og opmærksomheden blev taget pænt imod med et personligt takkebrev til bestyrelsen 

I marts repræsenterede Katrine Gudmundsson og Katrine Petersen lauget til BrodeRibe. De havde lavet en flot stand og fokus var at formidle foreningens vedtægter, nemlig at bevare, fremme og udvikle de tre fag vi repræsenterer: Væv, tryk og broderi. På standen var det også muligt at se værker fra mini-tekstiludstillingen. Desuden blev der solgt Jubilæumsbog, Rapporter og udstillingskataloger fra mini-TEX udstillingerne. De fik desuden uddelt 375 flyers om foreningen og hvervet 7 nye medlemmer og efterfølgende 5. I netværket forlyder det at I gjorde det rigtig godt. Det viser statistikken med al tydelighed. Godt gået 

Laura og Katrine Petersen planlægger en fælles udflugt til Louisiana der pt er aktuelle med en udstilling om Sonia Delaunay. I Rapporter nr. 2 2022 kunne I læse Katrine Petersens fine omtale af udstillingen. Laura og Katrine vil fortælle nærmere om arrangementet i dag. 

Den første weekend i april repræsenterede Katrine Gudmundsson Dansk Tekstillaug på Broderifestival København på biblioteket på Rentemestervej KBH NV. 

Foreningen samarbejder med biblioteket på Rentemestervej, hvor vi blandt andet var repræsenteret på Tekstile bog- og blogdage i 2017 og Katrine Petersen og undertegnede arbejder på at arrangere en Stoftryk Event på biblioteket. Det bliver i september og i november. Nærmere info herom følger.

I begyndelsen af marts holdt vi et længere arbejdsmøde i bestyrelsen. Fokus var at lave en handlingsplan for de næste 5 år. Her besluttede vi at lave en medlemsundersøgelse for at få afklaret hvilke aktiviteter vore medlemmer ønsker i foreningen samt om man har mulighed for at byde ind med aktiviteter i eksterne udvalg. Som man kan læse i jubilæumsbogen, så har foreningen igennem årene hvilet på tre søjler: Undervisning, udstillinger og studierejser. Vi vil i bestyrelsen gerne tage temperaturen på hvor fokus i bestyrelsens arbejde skal ligge fremadrettet. Det er et af de første projekter bestyrelsen kaster sig ud i efter det konstituerende møde. Derudover har vi fokus på at hverve nye medlemmer samt hvordan vi opfylder foreningens vedtægter med fokus på at styrke samarbejdet mellem de forskellige tekstilfaglige discipliner. Her ligger vores fokus på håndværket og fællesskabet. 

Vi arbejder løbende på at optimere arbejdsprocesserne i bestyrelsen. Et nyt tiltag er samarbejdsaftaler med eksterne partnere, der fremadrettet skal sikre, at bestyrelsen altid er orienteret/inddraget i projekter hvor der søges fondsmidler i laugets navn. For nærmere uddybelse af samarbejdsaftaler henvises til bestyrelsens mødereferater. 

Berit Julie Rosqvist har lavet et kæmpe arbejde med arkivlisten over laugets publikationer. Arkivlisten er nu online på laugets hjemmeside og i dag har Arkivlisten officielt fernisering. Den var et rigtig godt redskab i arbejdet med jubilæumsbogen. Arkivlisten henvender sig også til studerende, der søger materiale vedrørende eksempelvis tekstile kunsthåndværkere. Ulrikka Mokdad har digitaliseret bladene fra 1961-2002. Og Berit har ifm Arkivlisten digitaliseret bladene fra 2003-2008 hvor bladet blev digitalt.  Berit har også i en årrække stået for annoncer i bladet og for udstillingslisten som publiceres både i bladet og på hjemmesiden. I år skal vi sige farvel og stor tak til Berit, der har tjent en længere årrække i bestyrelsen i Dansk Tekstillaug. Berit blev valgt ind i bestyrelsen i 2014 og var i mange år suppleant indtil hun fik en fast plads i bestyrelsen. Vi vil gerne takke Berit for hendes store arbejde i foreningen med særligt arkivlisten og for hendes store loyalitet overfor foreningen. I bestyrelsen har vi en flad struktur hvor suppleanter også inviteres med til møderne. Her har Berit igennem årene været særdeles aktiv. 

I år skal vi også sige farvel og tak til ikke mindre end to suppleanter, Fernanda Toft-Mendonca og Isa Østerbye. De har begge arbejdet to år som suppleanter. Vi har haft en ekstra suppleant, da vi har haft et medlem på barsel. Som nævnt er Laura tilbage i bestyrelsen og vi optager derfor kun en suppleant i bestyrelsen i år. Jeg vil gerne sige en stor tak til jer begge for jeres tid i bestyrelsen. Det har ikke været den nemmeste tid at komme ind i en bestyrelse, hvor mange møder har været on-line og aldrig er det samme som at mødes rundt om et bord.

Min tak skal også gå til forretningsudvalget, der ud over formandsposten også tegner næstformandsposten hvor Katrine Gudmundsson blev valgt på det konstituerende møde på SVFK 4. oktober. Katrine er også foreningens kasserer og løfter sammen med sekretær Lise Frantzen en del af den daglige drift i bestyrelsen. En stor tak skal lyde til jer begge for jeres store indsats og engagement i lauget. I en bestyrelse er der brug for mange forskellige profiler. Vores fokus er at dække de tre fag: Væv, tryk og broderi. Vi har også en bredde ift alder og det ser jeg som en force. Ud over de håndværksmæssige kompetencer så er der brug for mange forskellige kompetencer i en bestyrelse: Lederkompetencer, regnskabskompetencer, bogføring, erfaring med fundraising og meget mere. Kompetencer der løbende og efter behov opgraderes. En stor tak til alle i bestyrelsen og i arbejdsudvalg og til alle vore medlemmer. Husk vi løfter bedst i samlet flok. Det viser årets resultater med al tydelighed.  Sammen er vi stærke. 

 

Tak for ordet!