Formandensberetning 2021 

Vi har nu lagt endnu et Corona-år bag os og de udfordringer, det har budt på også i forenings- og bestyrelsessammenhæng.

Det har bl.a. betydet, at vi for andet år i træk har været nødsaget til at udskyde generalforsamlingen fra april til sensommer/efterår. Og i år har det også betydet udskydelse af fejring af 75-års jubilæet. Vi har været heldige, at finde datoer, hvor alle aktører kan, og at vi derfor kan gennemføre det først annoncerede program. En kæmpe tak for det og for jeres store fleksibilitet og forståelse. 

Møder har foregået over Zoom og bliver aldrig det samme som at mødes rundt om et bord. Og især for de nye i bestyrelsen, har det været en udfordring at komme ind i bestyrelsesarbejdet under disse vilkår.

Heldigvis kunne vi før sommerferien mødes i Laugets Kursers lokaler i Grøndal Multicenter. Det var dejligt igen at se hinanden på den anden side af skærmene, og vi fejrede det med en fælles aftensmad, som alle i bestyrelsen på eget initiativ hurtig fik stablet på benene, så tak for det. Og stor tak til Laugets Kurser for husly til mødet.

En opgave vi har kunnet løfte i løbet af året og uden forsinkelse har været Jubilæumsbogen, som vi håber, at I har taget godt imod. Opgaven har kunnet løses takket være fondsmidler. Jubilæumsudvalget, der består af Katrine Røjel, Katrine Gudmundsson, Lise Frantzen, Anne-Mette Heie Kjær og undertegnede, har været meget flittige med at sende ansøgninger ud til fonde, og vi har fået ikke mindre end 190.000 kr. ind i fondsmidler fordelt på følgende fonde: Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorck´s Fond, Toyota-Fonden, Tage Vanggaard og Hustrus Fond, Marie Jacobine Snedkers Mindefond, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond samt Nationalbankens Jubilæumsfond. En kæmpestor tak skal der lyder herfra til alle fonde og til alle i Jubilæumsudvalget, der har ydet en ekstraordinær stor opgave i forbindelse med jubilæet. Og en stor tak til Garnindkøbsforeningen for støtte til workshoppen. Jubilæumsbogen blev drøftet i plenum på redaktionsmødet, der foregik online over Zoom, og herefter har vi været to redaktører på bogen, Gine Hedegaard Nielsen og undertegnede. Tak for et fint samarbejde Gina. Vi har holdt et utal af møder over Zoom, og heldigvis har vi også kunnet mødes et par gange nemlig under opstart og det afsluttende arbejde. Jeg kan roligt sige, at jeg er meget tilfreds med resultatet og meget glad for den fine feedback vi har fået allerede. Tak til alle forfattere på bogen. Jubilæumsudvalget er glade for, at vi takket være fondsmidler kunne honorere jer for jeres tekstopgaver. Bogen er nu til salg via hjemmesiden så spred gerne budskabet. Bogen giver et historisk rids over foreningens første 75 år og skuer også ind i fremtiden med vores ønsker og mål. Når vi er kommet i mål med bogen til tiden, så skyldes det i høj grad også Berit Julie Rosqvists kæmpe arbejde med arkivlisterne. Berit har systematiseret hele arkivet af tidligere medlemsblade. Når vi har skullet lede i det historiske materiale, som Ulrikka Mokdad har scannet store dele af, har det gjort den redaktionelle opgave så meget lettere, at vi kunne søge i Berits lister. Så stor tak til både Berit og Ulrikka Mokdad for jeres store arbejde for foreningen. At det historiske materiale har ligget digitalt har gjort det muligt at arbejde med det under Corona, da adgangen til arkivskabene i Grøndal Multicenter ikke har været mulig i lange perioder hen over vinteren. 

Det er også Berit der står for udstillingslisten og for annoncer. Det lægges der også et stort arbejde i så tak igen til dig Berit og til alle annoncører.

Når vi taler om det historiske, så står vi på skuldrene af nogle entreprenante, dygtige og inspirerende kvinder, der alle har kæmpet for de tekstile discipliner. Bl.a. vil jeg her nævne den tidligere formand Mette Lise Rössing. Mette Lise var ophavskvinden til, at vi for 10 år siden fik broderi med som faglig disciplin, så i år fejrer vi ikke kun 75-års jubilæum, men også 10-års jubilæum for broderi i lauget og dermed foreningens navneskifte til: Dansk Tekstillaug væv, tryk og broderi. Som I kan læse i Jubilæumsbogen, så var Mette Lise en visionær og energisk formand, der i 9 år varetog posten som formand med Mona Lise Martinussen som sekretær. Vi vil også fremhæve Mette Lise for de mange rejser, hun har organiseret for lauget, og det er vores ønske, at vi her oven på nedlukning af landegrænser under Corona kan genoptage rejseaktiviteterne. Idéer og ønsker har vi nok af. I bestyrelsen vil vi gerne i anledning af 10-års jubilæet for faget broderi og i anledning af 75-års jubilæet udpege Mette Lise Rössing til æresmedlem af foreningen. Mette Lise er desværre forhindret i at deltage i festlighederne, men vi har hermed udnævnt hende til æresmedlem in absentia.  1000 tak for dit utrættelige og visionære arbejde for foreningen og særligt i de 9 år, du var formand. 

Bestyrelsesarbejde kan være tidskrævende og ikke altid foreneligt med lønarbejde og familieliv. Vi må derfor desværre i år sige tak til næstformand Katrine Røjel. Der skal også lyde en kæmpestor tak til dig for det store arbejde, du har udført for foreningen. Som tidligere nævnt er du engageret i Jubilæumsudvalget, og du er fortsat med ildhu her under Corona og den udskudte generalforsamling. Stor tak for det. Du følger også opgaven til dørs med Evighedskalenderen, som vi alle kan glæde os til. Den udarbejdes af dig og Annemette Larsen og Helle Trolle. Du har allerede indledt forarbejdet sammen med Gina, der er redaktør på kalenderen. Til kalenderen anvendes værker fra mini-tekstiludstillingen, som vi kan se her på Brandbjerg Højskole i forbindelse med fejringen af 75-års jubilæet. Udstillingen fotograferes af Kirstine Autzen og vises efterfølgende online. Det er en ikke-kurateret udstilling for vore medlemmer. Der har desværre ikke været så stor interesse for at deltage i udstillingen, som vi tidligere har oplevet til mini TEX udstillingerne. Det vil vi tage med i evalueringen. Af udstillere kan vi se flere gengangere fra mini TEX udstillingerne i 11, 14 og 17 og en enkelt er endda sluppet igennem kuratorernes nåleøje hele tre gange. Vi vil gerne hermed takke alle deltagere i udstillingen, og vi ser frem til at se jeres værker i kalenderen. Vi vil også takke dig Katrine Røjel og din arbejdsplads på Tekstilformidleruddannelsen på Københavns Professionshøjskole for værtskab til vores møder. Da du desværre ikke har mulighed for at deltage i fejringen af jubilæet, har vi allerede holdt en lille afsked for dig på bestyrelsesmødet i august. Vi er glade for, at du også har ydret ønske om fortsat at løse nogle ad hoc-opgaver for foreningen. Dit store engagement, dine kompetencer og dit gode humør vil vi alle savne i bestyrelsen. 

For at det ikke skal blive alt for trist det hele, så vil jeg skynde mig at takke alle i bestyrelsen og i arbejdsgrupperne for jeres store arbejde. Vi er stadig heldige at have Berthe Bramsen med som webmaster på hjemmesiden. Katrine Petersen og Berthe har i år arbejdet hårdt på at lave søgeord, så foreningens hjemmeside er noget af de første, man støder på, når man søger på eksempelvis væv, tryk og broderi. Og I har arbejdet på at rydde op på hjemmesiden, så stor tak til jer begge. 

I arbejdsudvalgene har vi ud over bestyrelsen fortsat Gina Hedegaard Nielsen som redaktør på Rapporter fra tekstilernes verden. Stor tak til dig Gina for det kæmpe arbejde du udfører for foreningen. Vi håber, at I alle nyder godt af indholdet i de mange blade, vi sender ud. Og uden forfattere går det ikke, så stor tak til alle skribenter både i og uden for foreningen for jeres spændende bidrag til bladet og til redaktionen som fortsat ud over Gina består at Katrine Petersen, Maj Britt Bille, Anne-Mette Heie Kjær og undertegnede. 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke de to nye suppleanter, Isa Østerbye og Fernanda Toft-Mendonca for at ville stille op til endnu et år i bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år af gangen. Desværre er begge forhindrede i at deltage i fejring af jubilæet. I har begge deltaget aktivt i bestyrelsen og engageret jer i foreningens sociale medier. Et bestyrelsesmedlem vi desværre også må undvære til jubilæet er Laura Fogde Jørgensen, der i sommer er blevet mor til en lille pige. Stor tillykke fra os alle til dig og din familie med jeres lille pige.

Jeg mangler stadig at takke to i forretningsudvalget, nemlig vores sekretær Lise Frantzen og vores kasserer Katrine Gudmundsson. Alle i lauget har i de senere år stiftet bekendtskab med dem begge i løbet af deres tid i foreningen. Lise løfter en kæmpe opgave omkring medlemskab og arbejder tæt sammen med Katrine. Uden medlemmer ingen forening, og I sørger utrætteligt for at inddrive kontingenter og som tidligere nævnt, så har I begge også løftet en kæmpe opgave i Jubilæumsudvalget. Så en stor tak for det. Din store erfaring Katrine Gudmundsson som Projektleder på Nationalmuseet nyder vi alle godt af i bestyrelse og foreningen. Jeg ser frem til det videre samarbejde med jer alle i bestyrelsen og i arbejdsudvalgene.

Grundet Corona og det store arbejde i forbindelse med jubilæet har vi ikke haft så mange aktiviteter i foreningen i år. Vi plejer at kunne invitere vore medlemmer til Salon Tekstile Timer 3. lørdag november, men i 2020 måtte vi også aflyse det som så meget andet. Nu ser vi frem mod lyset og glæder os over, at vi nu kan samles her på Brandbjerg Højskole til fejring af Jubilæum og afholdelse af Generalforsamling. En stor tak skal lyde til alle fremmødte og til Højskolen for samarbejdet omkring eventen. Et samarbejde der begyndte for flere år siden, hvor det første kryds blev sat i kalenderen, og Anne-Mette Heie Kjær og undertegnede besøgte Højskolen i august 2020, for at få de overordnede planer på plads i forhold til arrangementet. Nu står vi midt i det oven på mere end tre års forberedelse og høster frugterne af indsatsen. En stor tak skal endnu engang lyde til alle i jubilæumsudvalget og til Gina Hedegaard Nielsen, der hele tiden har arbejdet med på sidelinjen og kommet med konstruktive indspark. Og en tak skal også lyde til den tidligere formand Kirsten Thomsen, der var med fra den spæde begyndelse, hvor vi lagde de første idéer for jubilæet i støbeskeen.

Nu glæder vi os til at skulle se udstillingen igen sammen med jer, der er ankommet i dag. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke udstillingsarkitekt Anne Mette Larsen, der som tidligere på mini TEX udstillingerne har været vores trofast udstillingsarkitekt og kurator. Vi glæder os til efter frokost at byde velkommen til rektor fra Designskolen i Kolding, Lene Tanggaard og høre hendes oplæg om Kreativitet. 

Et stort tillykke og tak til alle medlemmer i foreningen igennem de første 75 år. Uden jer ingen forening. Vi ser frem til mange flere spændende år i foreningen i arbejdet for de tekstile håndværk, og vi vil hermed gerne opfordre til, at I er med til at løfte opgaverne i lauget. Så send os en mail og lad os vide, om du ønsker at stille op til valg til en bestyrelsespost eller kan bidrage med dine kompetencer i et af arbejdsudvalgene. Vi glæder os til at høre fra jer 😊 Vi går en spændende tid i møde frem mod de 80 år og med de politiske vinde omkring bæredygtighed og ”slow fashion” / ”slow-living”  så er tiden med os og de tekstile håndværk. Lad os kæmpe for det sammen 😊