Formanden beretning ved Generalforsamlingen Herning, 27/4, 2019

Igen i år er det en stolt formand, der aflægger beretning på vegne af hele bestyrelsen i Dansk Tekstillaug.

Stolt fordi vi sammen med alle jer medlemmer fastholder at vil holde den tekstile fane højt, fordi vi oplever at det er vigtigt og relevant.

Sidste år fik vi to nye medlemmer, Ann Cecilie og Katrine og heldigvis er det to yngre kvinder, som bidrager til et markant lavere aldersgennemsnit. Sagt med humor selvfølgelig, men ikke desto mindre er det jo vigtigt at vi, når den tid kommer, kan give fanen videre til unge kræfter, der står lige midt i den tekstile verden.

Da Katrine kom med i bestyrelsen gav det også mulighed for at afholde vores bestyrelsesmøder på Københavns Professionshøjskole, der ligger i Campus Carlsberg, i hjertet af København. Et meget inspirerende sted at mødes.

Som bestyrelse arbejder vi naturligvis ud fra foreningens vedtæger og de ”ti gode grunde til at være medlem af DT”. Vores mest synlige del er fortsat vores blad:Rapporter, hvor redaktionen, med Gina i spidsen, fortsat henter gode og relevante artikler fra dygtige og aktuelle tekstile udøvere og aktører. Som I sikkert har bemærket er bladene fyldt med Tema-artikler samt andet stof, som trænger sig på om MÅ ud til jer læsere.

Men bestyrelsesarbejdet består naturligvis af andet end samtaler om hvad de næste udgivelser af bladet skal indeholde. Da vi har 75 års jubilæum i 2021, er der nedsat et jubilæumsudvalg, der skal arbejde på hvordan vi vil synliggære dette jubilæum. Dette arbejder er vi i fuld gang med og her er også Laugets Kurser en del af det.

Bestyrelsen kommer fra en bred radius, fra Vejle, til Svendborg og Gilleleje og Stor- København og indre København og derfor har det også være en kæmpe fordel at vi i år har besluttet at oprette en dropbox-mappe, hvor vi deler alle vores dokumenter. Det bertyder også at når vi skal overgive poster til nye bestyrelsesmedlemmer, så er det alt andet nemmere når det hele ligger elektronisk. Vi kalder også vore fælles arkiv.

Vi håber I har bemærket at vore Facebook og hjemmeside er frisk og hele tiden med nye opdateringer. Facebook er et medie, der passer til hurtige og passerende

nyheder, mens hjemmesiden er mere et ”brandingsmedie”, altså hvor man kan læsehvad vi står for og hvor vi går hen ad. Vi prøver også lige så stille til med Instagram,vel vidende at det er der de unge har ”flyttet sig hen”, og dem vil vi jo rigtig gernenå. Men vi er jo også alm. arbejde kvinder, der laver dette frivillige arbejde i vores fritid, så ikke alt gå så hurtigt som hvis det havde været et regulært lønarbejde. Ingen beklagelser over noget, blot en forklaring på at ting tager tid. Til at holdeoverblik over disse sociale medier, har vi nedsat et udvalg der kort heder ”SoMe”ikke at forveksle med MeToo:-)

Som nævnt vil vi rigtig gerne ”råbe de unge op”, og derfor har vi planer om et mereintensivt arbejde på de forskellige uddannelsessteder, hvor de unge jo findes. Dette arbejde er i udvalg og kun lige så småt i gang me3d deres ideer og planer.

Når vi har brug for ekstra hjælp, har vi heldigvis mulighed for at trække på medlemmer uden for bestyrelsen, fx Katrine Petersen er med i redaktionsudvalget og er faktisk også en af dem der stiller op til bestyrelsesvalget denne gang. Tidligere næstformand i DT Mai-Britt Bille bidrager også i det redaktionelle arbejde.

Det er vigtigt for os at være i kontakt med øvrige tekstile foreninger i Danmark, og eteksempel på at vi er det, er vores venskabsaftale med ”Tenen”, Den tekstilhistoriskeforening. Pt. går vores venskabsaftale ud på at vi deler blade, og om det kan udvides, vil tiden vise. Der kan være mange gode grunde til det, men tiden skal også være til rådighed.

Det er også vigtigt for os at tilbyde mere end Rapporter til medlemmerne. Derfor har vi nedsat et lille udvalg der skal undersøge hvilke rejseaktiviteter vi kan sætte i verden. Vi tænker her både stor og småt, fx. kunne en tur til Japan være en mulighed, men også en tur til Paris. Når vi er længere med det, hører I naturligs også om det.

En årlig tilbagevendende begivenhed er Salon Tekstile Timer, den 3. lørdag i november på Københavns Professionshøjskole. Arrangementet er åbent for alle. Sidste gang var der mere end 60 deltagere, så det må virkelig siges at være en succes at de afholdes.

Vi kæmper fortsat med at få så mange mailadresse på vores medlemmer som muligt. Efter at portoen i Danmark er blevet så høj, vil vi gerne nedbringe vores

portoudgifter ved at maile til jer, i stedet for at sende alm brev. Dette sker mest når der skal rykkes for kontingentbetaling. Det er et stort arbejde at telefonere og dyrt at sende med brev, så derfor opfordres alle til at oplyse os om deres mailadresse, og har I ikke allerede gjort det, kan det gøre på denne blok, der ligger fremme her mens der er generalforsamling. Skriv gerne navn, medlemsnummer hvis I kan huske det og så vigtigst af alt, mailadressen.

At vi i dag afholder vores generalforsamling her på Tekstilmusset i Herning, er for enstor del næstformand Susanne Klose’s fortjeneste. Susanne har med ildhu og energi lavet alle aftaler og planer for at dette kunne komme i stand i år. Vi har i flere år talt om at vi rigtig gerne ville placere vores generalforsamling et sted i Jylland, hvor mange kunne se det interessant at tage hen, og også ramme så geografisk midt på, at mange ville prioritere at deltage. At der så er så interessante udstillinger pt., er jo bare en appelsin i turbanen. Men mere om det ved rundvisningen senere. Og hvor er det dejligt at se at så mange af vores medlemmer har fundet vejen til Herning.

Til slut vil jeg rigtig gerne takke hele bestyrelsen samt Gina for et meget konstruktivt og energisk arbejde, og for at I kan se, hvem jeg takker og hvem det er, der er i bestyrelse, så vil jeg bede alle om lige og hurtigt at komme herop.

Med disse ord vil jeg takke fordi I lyttede til årets beretning.