GENEREL INFORMATION OM miniTEX17

Dansk Tekstillaug inviterer medlemmer og ikke-medlemmer til at sende egne værker ind til den censurerede udstilling miniTEX17. Vi opfordrer derfor alle, der arbejder indenfor det store mangfoldige tekstile område, til at bruge de kommende måneder til at udtrykke sig eksperimenterende og/eller klassisk i alverdens materialer og farver. 

Værkerne kan være 2-dimensionelle eller 3-dimensionnelle. Som noget nyt for miniTEX17 skal der bydes ind med værker i målene præcis 15x27 cm eller præcis 15x27xmaks15 cm, inkl. montering. 

Hver person kan max. indsende 3 værker. Er der mere end 1 værk, skal værkerne ”stå i forhold” til hinanden - dvs. have en eller anden indbyrdes sammenhæng i tema – farve - den fortalte historie mv. 

Bestyrelsen i Dansk Tekstillaug har udpeget væver Anne-Mette Larsen og stoftrykker Anne Fabricius Møller til at censurere de indsendte værker og til opsætningen af udstillingerne i KBH og i Kolding. Dertil har bestyrelsen i samarbejde med de to kuratorer fundet frem til 12 gæsteudstillere, der tilsammen skal repræsentere de forskellige tekstile teknikker: væv, tryk, broderi samt bland teknikker.

I 2017 vil de udstillede værker være til salg. De deltagere, der får deres værker med, får dermed mulighed for at prissætte deres værker. Den indgåede aftale med galleristen er en provision på 30 %. Værker, der ikke ønskes til salg, skal markeres som privateje. Der tillægges ophængningsgebyr på 50,- pr. værk.