Gina Hedegaard Nielsen 

Redaktør siden 1987

Tlf. 32 57 70 50 / 20 42 33 76 - E-Mail : rapporter@mail.dk 

Berthe Bramsen - I redaktionsgruppen siden 2014

Tlf: 22 26 90 88

 

Susanne Klose - I redaktionsgruppen siden 2015

Tlf: 40104520

E-mail : Susanneklose@gmail.com

Maj-Britt Bille - Medlem af redaktionsgruppen siden 19xx