ARTIKLER TIL BLADET INDSENDES TIL : 

Tilrettelægger og Redaktør :  Gina Hedegaard Nielsen

Udbakken 30, 2750 Ballerup,

tlf. 32 57 70 50 / 20 42 33 76

E-mail: e-mail: ginahn@live.dk og/eller rapporter@mail.dk

DEADLINES FOR INDSENDELSE AF ARTIKLER og MEDDELSER:

15. februar, 15. maj, 15 august og 15 .november

FONDE (SKRIFTTYPE) DER BENYTTES I BLADET 

Verdana - PUNKT 9