Generalforsamling  27. april 2019
Tekstilmuseet - Vestergade 20, 7400 Herning


Kl. 11-11.15 Ankomst, kaffe og hjemmebagt bolle med ost
Kl.11.15-12.30 Generalforsamling se dagsorden herunder
12.30-13.15 Frokost
13.15- 13.55 Rundvisning og oplæg i udstillingen Made in Midtjylland
13.55-14.35 Rundvisning og oplæg i udstillingen Kvindeliv, et 
rekonstruktionsprojekt af tre jernalderdragter
14.35-15.15 Rundvisning og oplæg i udstillingen Midtjyske Tæpper
15.15-15.15.45 Kaffe og kage og besøg i butikken
15.45-16.00 Farvel og tak for i dag.

Dagosorden til generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden:
Kirsten Thomsen, Thulevej 13, 7100 Vejle, e-mail: designkirsten@gmail.com 
senest 3 uger før generalforsamlingen finder sted. Generalforsamlingen er 
for foreningens medlemmer. Foreninger, værksteder mv., der er medlem af 
Dansk Tekstillaug, kan vælge en person, der repræsenterer dem på 
generalforsamlingen. Detaljeret program og praktiske oplysninger tilsendes 
alle tilmeldte senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Ret til 
ændringer forbeholdes.

Tilmelding: Scan/kopier, klip ud, send pr. mail eller brev din tilmelding 
til foreningen.

Skriv venligst tydeligt og opgiv meget gerne din mailadresse, så vi kan 
sende det udførlige program til alle tilmeldte via mail.

Navn :
Adr.:
E-mail:
Tlf.:
Medlemsnr.:

Pris for deltagelse i dagen alt incl. kr. 185,00
Giv besked om du er vegetar eller har fødevareallergier.

Tilmelding og betaling senest 27. marts 2019 til: Rouky Aknin E-mail: 
tilmeldingdansktekstillaug@gmail.com
Indbetaling på konto: 1551 10782082

 

Vi glæder os til at se dig/jer den 27. april 2019

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

FORMANDENS BERETNING GENERELFORSAMlLING 2018

 

Velmødt til årets Generalforsamling i Dansk Tekstillaug her på Statens Værksteder for Kunst i København.

 

Jeg vil begynde med at præsentere jer for bestyrelsen: 

Susanne Klose, næstformand

Rouky Aknin, kasserer

Anne-Mette Heie Kjær, sekretær

Berthe Bramsen, webredaktør

Lise Frantzen

Berit Julie Rosquist

Majken Jensen

Majken Jensen er desværre fraværende, fordi hun er ved at flytte til Oslo.

Det er altså dette lille team, som udgør bestyrelsen, og som på bedste vis forsøger at forvalte det arbejde, som vi blev betroet, da vi blev valgt ind i bestyrelsen.

 

Vi har i det forgangne år arbejdet med projekter, I forhåbentligt både har set og nydt resultatet af.

 

Årets højdepunkt var miniTEX17, som blev holdt hhv. i Jylland i Galleri Nicolai i Kolding og i København i Galleri Krebsen.

Begge steder blev der afholdt foredrag, art-talks og workshops, der havde til formål at udbrede det tekstile og interessen herfor, men også at tage et spadestik dybere for at komme bag teknikker og processer i kunstnerens arbejde. 

Til udstillingen kom 45 deltagere gennem kuratorernes nåleøjer sammen med 12 inviterede kunstnere, som deltog med værker med fastlagt format. 

Ved begge ferniseringer var det Marie Debora Koch, der holdt åbningstalen.

 

I Kolding var der 2 events:

1 - Drop-in workshop med tekstildesigner Dorthe Merete Lykke Jensen. 

2 - Art-Talk med Tekstilkunstner Anne Bjørn.

 

På Galleri Krebsen var der 4 events:

1 - Dogmebroderi med Mai-Britt Bille og Lisbeth Degn.

2 - Drop-in workshop med tekstilformidler Majken Hove Jensen, der lavede stoftryk på Kulturnatten.

3 - Foredrag med Mette Holm om blomster i japanske tekstiler.

4 - Rundvisning på udstillingen ved væver og redaktør Gina Hedegaard Nielsen. 

Begge steder var der fuldt hus både til fernisering og events, og tak for det, for det var jo jer medlemmer, der fortrinsvis kom og deltog. Vi var meget spændte på hele tilslutningen, både fra indsendte værker til deltagere i events’ne. Særligt var det det ændrede format på værkerne, der gjorde os spændte. For hver gang man ændrer noget, bliver der jo lidt turbulens, fordi rigtig mange har det bedst ved at være i det, de kender. Men det er jo netop, når vi skubbes ud af vores comfortzone, at vi opdager nyt - nyt uden for os selv, men også inde i os selv, og det medvirkede dette nye format til. Vi blev ikke skuffede. Vi synes faktisk, det blev rigtig flotte udstillinger, som spændte bredt, og som tiltrak kunstnere langvejs fra, fx Canada. Den kanadiske kunstner deltog også i ferniseringen på Galleri Krebsen. Nu kan vi tale om at være verdenskendt. 

 

Jeg ved naturligvis ikke, hvor mange af jer, der har erfaring med at arrangere en udstilling, men jeg kan fortælle jer, at det kræver MEGET! Rigtig Meget! Optakten til det nye format, var i for sig det letteste. Det var en sjov proces, hvor vi drøftede formaterne på møderne, og vi endte med det, I så sidste år på udstillingerne. Men det, der så kom efter det, dét var ARBEJDET. Alene arbejdet med at få booket de to udstillingssteder var krævende. Og at skrive fondsansøgninger har været et kæmpestort stykke arbejde, som har krævet en del mere, end frokostpauserne på det faste job kunne give plads til. 

Registeringen af værkerne, indbetalingerne fra kunstnerne, opsætningen, som varede flere dage og meget andet – jo, der har virkelig været brugt rigtig mange timer på det arbejde, og et utal af mails er sendt frem og tilbage mellem det lille udvalg bestående af Rouky, Lise, Anne-Mette og Berthe, som så trofast og energisk tog sig af opgaven. 

Det skal ingen hemmelighed være, at der har været tidspunkter undervejs, hvor indtil flere håndklæder var lige ved at blive ”kastet i ringen”, men hele bestyrelsen stod sammen og hjalp hinanden og kom i mål, og vi var meget stolte af resultatet.

En af de helt store positive ting, der skete for os ved dette års miniTEX17, var de mange penge, vi fik bevilget gennem fondansøgningerne. 170.000,00 kr. blev det til i alt, så vidt vi ved, det største beløb, foreningen har modtaget indtil nu, så det er vi ret tilfredse med.

Når I nu kommer til at savne alle de smukke værker, I så ved miniTEX17, så kan I jo gå ind på vores hjemmeside og se dem igen og også se en 7 minutter lang film, som blev lavet om udstillingen i Galleri Krebsen.

Forhåbentligt har I også købt et af de flotte kataloger, som vi denne gang valgte at lave 30 % større end tidligere kataloger for dermed at yde værkerne større retfærdighed. At denne forøgelse rent økonomisk var mulig, skyldtes ene og alene de bevilgede fondsmidler.

Om man vil indrømme det eller ej, er den arbejdsproces, der går forud en miniTEX-udstilling, et enormt arbejde, som satte en del aktive bestyrelsesmedlemmer under et stort pres, hvilket også betød, at vi efterfølgende brugte meget og konstruktiv tid på at evaluere hele processen. Vi har helt klart fortsat mod på at arbejde med udstillinger, for vi synes, det er vigtigt og spændende. Igennem evalueringen har vi fået indblik i, hvor vi kan spare os selv for unødigt besvær og irritationer, så arbejdet med udstillingerne ikke kommer til at trække så mange veksler, som det gjorde i år.

En positiv sidegevinst af dette pres, der var i løbet af miniTEX-perioden, er, at vi har fået talt os rigtig godt sammen som bestyrelse. Jeg vil vove at påstå, at vi er blevet stærkere sammen, har indset vores muligheder, men også vores begrænsninger, og når sådanne ting er erkendt og italesat, sker der noget godt. Der opstår fremdrift og fornyet energi, og det smitter af på os alle sammen. Og der er dér, vi står lige nu. Vi sprudler af ny energi og gå på mod. Det er her, at nye idéer popper op.

 

En udfordring, vi har haft gennem året, er vores medlemstal. Nej, ikke tallet som sådan, men indbetalingerne af medlemskontingentet. Jeg tror, vi må se i øjnene, at den digitale verden spænder ben for nogle, og det sammenholdt med, at vi meget gerne vil spare foreningen for frimærkeudgifter, der er blevet voldsomt store, oplevede vi i februar, at vi telefonisk måtte kontakte ret mange medlemmer, vi ikke havde registreret en e-mail på, eller hvis e-mail ikke længere fungerede. Lidt ærgerligt at skulle bruge tid på det, men det måtte vi altså. Vi har også for første gang i år IKKE sendt girokort ud. I bladet har vi ellers gjort opmærksom på, at kontingentet skulle indbetales elektronisk denne gang.

 

Hvordan får vi alles e-mail? Hvordan får vi alle til at kontakte os, når de skifter e-mail, adresse, telefonnummer osv., så vi ikke skal bruge så mange timer på at få de sidste indbetalinger ind? For det er jo indbetalingerne, der er omdrejningspunktet for vores forening. Uden kontingenter kan foreningen ikke eksistere. Vi talte også om dette sidste år i Krengerup. 

Under den snak, der udspandt sig dér, var der et medlem, der efterlyste 10 gode grunde til at være medlem af foreningen. Det var en herlig udfordring at få – mere om det under eventuelt.

 

Vi har som forening deltaget i Tekstile Bogdage i Biblioteket på Rentemestervej i København i september, og vi har også deltaget i Salon Tekstile Timer, også i København, hvor Anne-Mette fortalte om arbejdet med miniTEX-udstillingerne. I Greve blev der afholdt et lørdagsmøde med Maj-Britt Bille, hvor det var broderi, det handlede om. Vi har også et samarbejde med Laugets Kurser. Alle disse aktiviteter er i høj grad med til at øge medlemstallet og interessen for vores forening. 

 

Laugets Kurser holder til i Grøndal Multicenter, hvor vi i 2017 fik etableret nye depotskabe til tidsskrifter, foldere, brochurer mv. Lise og Berit har brugt mange timer på at rydde op i en årelang ’vi lægger det lige ud i det gamle depot ’-praksis. Men nu er der styr på det, og skabene er igen nærmest fyldt til randen. I skabene ligger fx overskuddet fra trykkeriet af Rapporter, som vi ved forskellige lejligheder sætter til salg for på den måde at gøre potentielle medlemmer opmærksom på foreningen. 

 

Vi håber også, at vi med vores flotte hjemmeside kan tiltrække flere medlemmer. Vores hjemmeside er lavet af Berthe, Anne-Mette og Susanne med Berthe som primus motor og webredaktør. Berthe har under opbygningen af hjemmesiden brugt et utælleligt antal timer på det arbejde. 

At der sidste år var mere end 6000 besøgende, hvoraf der har været ca. 700 fra udlandet understreger, at hjemmesiden er et godt kommunikationsværktøj både for medlemmer og som vindue ud til resten verden. Dette reflekterer i høj grad det flotte og utrættelige arbejde, Berthe har lagt i at lave, justere og vedligeholde vores hjemmeside. Vores hjemmeside er i høj grad et medie, der viser foreningens ansigt udadtil, men hjemmesiden er bestemt også et vigtigt aktiv, når vi søger fondsmidler, for dér vil fondsudvalgene kigge, når de indhenter oplysninger om vores forening, og så gælder det jo om at være seriøs og fremstå professionel, hvilket vi selv synes, vi gør med den nye hjemmeside. Fx kan I som nævnt tidligere finde en lille film om miniTEX17-udstillingen.

Vores Facebook-side lever også et aktivt liv med rigtig mange opslag, der har med det tekstile at gøre. Det håber jeg, I har set, for Anne-Mette gør et stort stykke arbejde med hele tiden at holde fingere på pulsen og finde relevante opslag til os alle.

 

Rapporter er stadig vores ’hjerte’. Gennem det tidsskrift, kommer vi ud til rigtig mange mennesker med artikler og rapportager fra mange relevante fokusområder rundt om i den tekstile verden. I den forbindelse kan jeg nævne, at der er et lille redaktionsudvalg, bestående af redaktør Gina Hedegaard Nielsen, Mai-Britt Bille og Susanne Klose, som jævnligt sætter sig sammen for at lægge en strategi over kommende numre, temanumre osv. Jeg har lyst til at gengive redaktørens ord - Ginas ord - om arbejdet med bladet: ”Redaktøren vil gerne bede formanden om at udtrykke redaktørens glæde og taknemmelighed for, at der er overskud og seriøs faglig energi blandt såvel bestyrelsesmedlemmer som ikke-bestyrelsesmedlemmer til at aflevere artikler og andet stof til Rapporter. Det er så væsentligt, når Rapporter dokumenterer de tekstile områder - artikler, events, anmeldelse osv. - at det gøres af forskellige skribenter med forskellige faglige kompetencer, så det ikke er redaktørens meninger, der bliver for dominerende i bladet. Det er vigtigt, at vi er saglige og faglige, da bladet arkiveres på det Kongelige Bibliotek for evigt. Alle kan gå tilbage og studere den tekstile scene fra 70'erne og frem. Vi er stolte over at løfte denne opgave, og vi gør vores bedste. 

Det er blevet væsentligt nemmere at disponere bladet og sammensætte det på indhold, efter at vi gik over til at arbejde i temaer - det håber vi, at den aktive læser har bemærket.
Tak fra redaktøren til alle, der har været med til at løfte denne vigtige opgave for foreningen - ingen nævnt ingen glemt - men bemærk gerne artikelskrivernes navne i Rapporter og send dem alle en kærlig tanke - de fortjener opmærksomhed og kredit for deres flotte indsats.”
citat slut

 

Vi søgte i år Statens Kunstfond om penge til Rapporter og vi fik 10.000 kr. Som vi forstår det, kan man søge hvert år, og når vi nu har fået et positivt svar, har vi fået så meget blod på tanden, at vi naturligvis vil søge igen. Måske kan vi igen tilkomme et tilskud til driften af Rapporter, der jo er et enestående blad af sin art. Det eneste på det tekstile område heri landet, som ligger så højt i faglighed og informationsniveau.

 

I bestyrelsen har vi omlagt vores mødeaktivitet. Det har vist sig at være alt for tidsuøkonomisk at holde møder på hverdage, efter arbejdstid og til sent på aftenen, for så at stå op igen til en ny arbejdsdag. Så nu holder vi møder i weekenden, enten lørdag eller søndag, som det passer bedst for os. Det giver ro og tid til de gode samtaler. Vi kommer til at drøfte ting, vi ellers ville have hastet forbi af hensyn til det sene tidspunkt, osv. og jeg tror, hvis man kunne være en flue på væggen før og efter den beslutning blev taget om at ændre mødedag, så vil man sagtens kunne se en stor forskel.

 

Som enkeltpersoner og som samlet bestyrelse brænder vi for at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk og kunsthåndværk. Vi kan ikke lade være, fordi det betyder noget for os, at man har mulighed for at give den gas, sammen med en lille flok begejstrede mennesker. Heldigvis kommer der flere begejstrede til, for som I vil opleve lidt senere, når vi kommer til valg til bestyrelsen, så er der folk, der stiller op og gerne vil være med til at gøre en positiv forskel på det tekstile område.

Men, vi kan altså ikke gøre vores arbejde uden medlemmer, så fortæl din nabo, at vi er her, og at det er en rigtig god idé at være medlem. Til det formål, at byde nye medlemmer velkommen, har vi lavet et velkomstbrev, en elevatortale, som vi nye medlemmer får tilsendt. 

 

Vi har som sagt god energi og har også ting i støbeskeen for de næste år. Bl.a. håber vi på at kunne arrangere en rejse til Japan og en større jubilæumsudstilling i 2021, og på at skrive flere fondansøgninger, der ikke er tilknyttet en udstilling. Vi håber også, at vi finder ud af at få ekspertise ind over fondsansøgningsarbejdet, enten ved selv at uddanne os eller ved at tilknytte en konsulent til at hjælpe os. For der er fondsmidler derude, man skal blot kunne ansøge på den professionelle måde.

 

Vi vil også gerne have et større samarbejde i gang med broderi- og trykdelen i foreningen. Væverne har jo deres ’Laugets Vævekurser’, og det kunne være spændende, om vi kunne få ’Laugets Broderikurser’, og ’Laugets Trykkurser’ med i ’familien’. Det forudsætter og kræver noget arbejde og samarbejde, som vi gerne går ind i med de to grene. Det er én af de kommende opgaver, vi gerne tager fat i.

 

Vores bestyrelsesmøder har i år, bortset fra et enkelt, været afholdt på Statens Værksteder for Kunst, hvor Rouky arbejder til hverdag. Tusind tak til dig, Rouky, for at være en fortrinlig vært ved hvert eneste møde.

Som sagt fik vi på sidste års generalforsamling til opgave at fremsætte 10 gode grunde til at være medlem af DT. Det blev faktisk en ganske sjov opgave, som vi tog på os. Vi har lavet et første stykke papir/et første dokument. Vi betragter det som et ’levende’ stykke papir, som skal tilpasses og justeres i takt med, at flere gode grunde kommer frem. Susanne vil under eventuelt fortælle om de ”10 gode grunde”.

 

Det var beretningen for i år. En stor tak til alle jer, som kom i dag og tak for ordet.

Referat fra Dansk Tekstillaugs generalforsamling

d. 21. april 2018 på Statens Værksteder for Kunst i København.

 

 1. Valg af dirigent.

Gina Hedegaard Nielsen vælges til dirigent.

 

 1. Valg af referent.

Anne-Mette Heie Kjær vælges til referent.

 

 1. Formandens beretning v. Kirsten Thomsen.

Formandens beretning vedhæftes. 

Kommentar til beretningen: 

Der var positive tilbagemeldinger til den grundige beretning. 

Der var spørgsmål om antal indsendte værker til miniTEX17 censur: svar 135 værker fra 62 deltagere, godkendt 79 værker fra 45 deltagere.

Der var mange positive kommentarer om Rapporter, som har udviklet sig meget, og som indeholder mange spændende artikler.

 

 1. Fremlæggelse af regnskaber v. Lise Frantzen og Rouky Aknin.

Foreningens regnskab for alm. drift i 2017 v. Lise viser et positivt slutresultat på 29.000,-

MiniTEX17’s regnskab v. Rouky viser, at regnskabet balancerer. 

Rouky viser og forklarer foreningens samlede regnskab for 2017. Regnskabet indeholder både udgifter og indtægter fra alm. drift og fra miniTEX17, før alle udgifter fra udstillingen er afholdt, derfor et lidt misvisende resultat. 

Regnskabet er udarbejdet af ekstern revisor Frede Kragh, VV Administration Aps.

Regnskabet godkendes.

 

 1. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget.

Kontingentet fastholdes på det nuværende.

Generalforsamlingen godkender foreningens budget.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

 

Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer:

 

• Forslag 1, ændringer i §1. 

Aktuel tekst: 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til især broderi, stoftryk og vævning, suppleret af andre tekstile håndværk.  

§ 1 ønskes ændret til: 

Dansk Tekstillaugs formål er - på et højt fagligt niveau - at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk, værne om dem og skabe interesse herfor. 

Desuden ønsker foreningen at styrke samarbejdet mellem de forskellige faglige discipliner.   

Begrundelse: 

Bestyrelsen ønsker at beskrive det politiske arbejde samt de ansvarsområder, som foreningen arbejder målrettet for. Dette er især vigtigt i fondsansøgninger m.m., hvor vores vision og mål skal være tydelig. 

 

Forslaget er vedtaget – dog med den tilføjelse, at der arbejdes videre med teksten hen mod næste generalforsamling.

 

• Forslag 2, ændringer i §3. 

Aktuel tekst: 

Lauget ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer (min. 5). Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt Laugets medlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen er landsdækkende, og at de tre faggrupper er repræsenteret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer, der også fungerer som forretningsudvalg.  Bestyrelsens arbejdsgang følger en forretningsorden, der revideres hvert år på det 1. møde efter generalforsamlingen.  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen repræsenteres udadtil af formanden og tegnes økonomisk af forretningsudvalget. 

§ 3 ønskes ændret til: 

Lauget ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer (min. 5). Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt Laugets medlemmer. Det tilstræbes, at bestyrelsen er landsdækkende, og at de tre faggrupper er repræsenteret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, der også fungerer som forretningsudvalg.  Bestyrelsens arbejdsgang følger en forretningsorden, der revideres hvert år på det 1. møde efter generalforsamlingen.  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen repræsenteres udadtil af formanden og tegnes økonomisk af forretningsudvalget. 

 

 

Begrundelse: 

Bestyrelsesarbejdet i Dansk Tekstillaug bygger på et tæt samarbejde mellem formand, næstformand, kasserer og sekretær. For at dette arbejde synliggøres, ønsker vi at ændre §3. 

 

Forslaget er vedtaget.

 

• Forslag 3, ændringer i § 5.  

Aktuel tekst: 

Foreningens regnskab opstilles af kassereren og godkendes af foreningens revisor. Kontingent opkræves i januar måned og skal være betalt inden udgangen af februar. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.  

§ 5 ønskes ændret til: 

Foreningens regnskab opstilles af kassereren og godkendes af foreningens revisor. Kontingent opkræves i januar måned, og skal være betalt senest d. 1. februar. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.  

Begrundelse: 

Det er et større arbejde at registrere og evt. rykke for medlemskabsindbetalinger. Dette arbejde skal være færdigt midt i marts, således at Rapporter 2 kun sendes til aktive medlemmer.

 

Forslaget er vedtaget.

 

 1. Valg til bestyrelsen. 

Rouky Aknin er på genvalg. Modtager genvalg. 

Susanne Klose er på genvalg. Modtager genvalg.

Stine Oppfeldt udgår efter eget valg af bestyrelsen.

Maiken Hove Jensen udgår efter eget valg af bestyrelsen.

Berit Rosqvist, suppleant, vælges til fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Katrine Røjel stiller op til bestyrelsen. Katrine er uddannet tekstilformidler indenfor tryk. Katrine er engageret i formidlerdelen. Hun har eget værksted og vil i bestyrelsen bla fungere som bindeled til nye tekstilformidlerstuderende. Vælges.

Ann-Cecilie Rindum-Jørgensen stiller op til bestyrelsen. Ann-Cecilie er uddannet tekstilformidler og arbejder indenfor tekstilproduktion.  Vælges.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

VV Administration ApS v/ Frede Kragh genvælges som ekstern revisor.

Mette Lise Røssing genvælges til revisorsuppleantposten. 

 1. Eventuelt.

Ved generalforsamlingen 2017 foreslog medlemmerne bestyrelsen at formulere ’10 gode grunde’ til at være medlem af foreningen. Dette har bestyrelsen arbejdet videre med, og Susanne læser de ’10 gode grunde op’. De vedhæftes.

Data om Facebook v. Anne-Mette: 

Rækkevidde ca. 5000, 2-7 likes dagligt. Også likes fra udlandet, mest de nordiske lande. Anne-Mette er bevidst om at formidle det tekstile, så det så vidt muligt holder sig indenfor foreningens interesser.

Data om hjemmesiden v. Berthe: 

5500 besøgende med et gennemsnit på 3,5 minut, 4300 besøgende er fra DK, 800 fra udlandet hvoraf 300 fra Canada og USA, 400 fra Europa og 100 fra resten af verden. 2300 har klikket ind på miniTEX17. Filmen miniTEX17 på næsten 7 minutter er blevet vist 285 gange.

Spørgsmål fra et medlem: kunne man sætte kontingentet højere til dem, der gerne vil have giroindbetalingskort tilsendt?

Laugets Kurser har lagt nyt program ind på deres hjemmeside.

Susanne anbefaler udstilling om Holger Blom på Museum Skanderborg.

Generalforsamling 2018 afsluttes med formandens tak for god ro og orden. 

 

Efter generalforsamlingen og en dejlig frokost, var det tid til foredrag, rundvisning og en god snak.

Vi hørte Lise Frølund fortælle om ’sit liv ved den digitale væv’, som var en fin introduktion til rundvisning i de tekstile værksteder på SVK v. Gitte-Annette Knudsen, vævekonsulent på SVK, hvor vi så 2 digitale væve og nogle færdige værker, vævet digitalt. 

Vi så en film – uden lyd – om stoftrykker Marie Gudme Leth. Væver Randi Studsgarth og stoftrykker Hanne Backhaus fortalte herefter om Marie Gudme Leth, som de havde kendt og arbejdet sammen med. Højdepunktet var bl.a. at se nogle medbragte, originale stofprøver fra Marie Leth, som alle vores ’tryk’-medlemmer var helt vilde med.

Filmen om Gudme Leth kan ses på YouTube. Blot søg ’Gudme Leth’.

 

Formanden slutter med at takke Lise Frølund, Gitte Anette Knudsen, Randi Studsgarth og Hanne Backhaus for at dele ud af deres viden og at sige velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Katrine Røjel og Ann-Cecilie Ringdum-Jørgensen.

GF18 slutter til tiden ifølge programmet, og formanden siger takker alle for en indholdsrig dag.

Generalforsamling 2018  

Lørdag d. 21. april 2018 på
Statens Værksteder for Kunst, Strandgade 28 B, Kbh.

Tilmelding senest den 15 april 2018

GENERALFORSAMLING for DANSK TEKSTILLAUG – væv, tryk og broderi 

Lørdag d. 21. april 2018 kl. 11.00 – ca. 16.45
På Statens Værksteder for Kunst, Strandgade 27 B, 1401 Kbh. 

Program: 

11.00 - 11.30: Ankomst og kaffe
11.30 - 13.00: Generalforsamling, se dagsordenen herunder.
13.00 - 13.45: Frokost
13.45 - 14.30: Lise Frøl
und om ”sit liv ved den digitale væv”
14.30 - 16.00: Rundvisning på tekstilværkstedet for at se den nye digitale væv ved fagkonsulent Gitte Anette Knudsen. Mens et hold ser på tekstilværkstedet og den digitale væv, vil resten af deltagerne blive budt på eftermiddagskaffe. Holdene skifter om kl. 15.15, så alle får muligheden for at deltage på rundvisning og at drikke kaffen.
16.00 - 16.45: Film om stoftrykker Marie Gudme Leth ved væver Randi Studsgarth og stoftrykker Hanne Backhaus. 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen - Rouky Aknin, Susanne Klose er på valg. Stine Oppfeldt afgår 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt 

Alle forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden:
Kirsten Thomsen, Thulevej 13, 7100 Vejle, e-mail: designkirsten@gmail.com senest 3 uger før generalforsamlingen finder sted. Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer. Foreninger, værksteder mv., der er medlem af Dansk Tekstillaug, kan vælge en person, der repræsenterer dem på generalforsamlingen. Detaljeret program og praktiske oplysninger tilsendes alle tilmeldte senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Ret til ændringer forbeholdes. 

Tilmelding: Scan/kopier, klip ud, send pr. mail eller brev din tilmelding til foreningen. 

Skriv venligst tydeligt og opgiv meget gerne din mailadresse, så vi kan sende det udførlige program til alle tilmeldte via mail. 

Navn
Adr.
E-mail
Tlf. Medlemsnr. 

Spisning: 160 kr pr. person (sæt kryds herunder ud for dit ønske) 

 Frokost
 Vegetarisk frokost
 Ingen frokost

Tilmelding og betaling senest 15. april 2018 til: Rouky Aknin E-mail: tilmeldingdansktekstillaug@gmail.com
Indbetaling på konto: 1551 10782082 

Vi glæder os til at se dig den 21. april 2018 Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforssamling 2017 - Tilmelding senest den 30/3/2017

Lørdag d. 29. april 2017 på
Hørvævsmuseet på Krengerup, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg 

11.00 – 11.30: Ankomst og kaffe
11.30 – 13.00: Generalforsamling, se dagsordenen herunder.
13.00 – 14.00: Frokost
14.00 – 14.45: Foredrag v. Ulrikka Mokdad: ”Dansk Tekstillaug, 70 + 1” 14.45 – 15.45: Rundvisning på Hørvævsmuseet
15.45: Kaffe og kage 

Dagsorden: 

    1.    Valg af dirigent 

    2.    Valg af referent 

    3.    Formandens beretning 

    4.    Fremlæggelse af regnskab 

    5.    Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget 

    6.    Behandling af indkomne forslag 

    7.    Valg til bestyrelsen - Ulrikka Mokdad, Stine Oppfeldt og Kitt Buch afgår 

    8.    Valg af revisor og revisorsuppleant 

    9.    eventuelt 

Alle forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden, Kirsten Thomsen, Thulevej 13, 7100 Vejle, designkirsten@gmail.com senest 2 uger før generalforsamlingen finder sted. Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer. Foreninger, værksteder mv., der er medlem af Dansk Tekstillaug, kan vælge en person, der repræsenterer dem på generalforsamling. 

Detaljeret program og praktiske oplysninger tilsendes alle tilmeldte senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen (ret til ændringer forbeholdes).
Tilmelding – kopier eller klip ud, send pr. mail, eller brev. 

Skriv venligst tydeligt. 

Navn
Adresse
E-mail
Tlf
Medlemsnr.
Spisning: 150 kr pr. person (sæt kryds herunder ud for dit ønske 

 Frokost        Vegetarisk Frokost      Ingen frokost 

NY DATO FOR Tilmelding senest 30. marts 2017 til: Lise Frantzen, Violvej 27, 3500 Værløse 

E-mail: lise.s.frantzen@gmail.com

GENERALFORSAMLING for 2016 Hørvævsmuseet på Krængerup, 29. april 2017

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Formandens beretning

 4. Fremlæggelse af regnskab

 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget

 6. Behandling af indkomne forslag

 7. Valg til bestyrelsen:

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 9. Eventuelt

1.
Susanne Klose blev valgt

2.
Berit Julie Rosqvist blev valgt

3.
Se separat PDF-fil.
I år var der ingen kommentarer.

4.
Lise Frantzen fremlagde regnskabet, der er endt med et underskud for 2016 på kr. 21.508,17.

I forhold til budgettet for 2016:
Indtægter: Medlemskontingentet var steget og salg af teoribøger ligeså. Men annoncesalget var desværre faldet. Der var også budgetteret med en indtægt på studierejse til Lodz, men den blev jo aflyst.
Udgifter:
Det er blevet dyrere at få produceret Rapporter inkl forsendelse. Genoptryk af ”Teoribog for skaftevævere” blev også lidt dyrere. Ligeledes havde vi øgede udgifter til lørdagsmøder, bestyrelsesmøder og generalforsamlingen.
Se hele regnskabet på separat PDF-fil.

Under dette punkt blev der kommenteret livligt - for hvordan vender vi underskud til overskud?
*Revisoren havde i sine kommentarer bl.a. skrevet, at egenkapitalen ikke måtte blive lavere, for så kan vi ikke få den daglige administration til at fungere.
*Vi må prøve, at få medlemmerne i vævekredsene til selv at melde sig ind i lavet, og ikke bare nyde godt af, at kredsen er medlem.
*Få produceret en lille flyer, som ikke bare skal ligge ét eller andet sted til at tage. Nej den skal overdrages personligt med en kommentar om, at det er godt at være medlem.

*Vi bør holde fast i ambassadørerne. De kan være gode formidlere. *10 gode grunde til at blive medlemønskedes.
*Der var også ros til bestyrelsen.
*Pt har vi 519 medlemmer.

*Der stadig nogle der synes, at ”det hele foregår i København”. Der må arbejdes videre med, at brede ud over hele landet.

5.
*Budgettet blev godkendt, selvom det viste et underskud.
*Kontingentet for 2018 er uændret kr. 375,00 for personlige medlemmer, men forhøjes til kr. 500,00 for væ- vekredsene. Ca. 50 vævekredse er medlemmer.
*Der blev foreslået, at prisen for vævekredsene skulle gradueres efter medlemstal. F.eks. grænser pr. 25 medlemmer. Man kan også gøre som Vævekredsene i Danmark, hvor der betales pr. medlem. Dette spørgs- mål skal bestyrelsen arbejde videre med.
*Måske skal bonusordningen ændres/fjernes.
*Vi håber, at vi kan tjene lidt på miniTEX17-arrangementet.
*Der er afsat kr. 4.500,00 til honorering af bestyrelsen, hvilket vor revisor finder for lavt.

6.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring fik kommentarer, og derfor skal bestyrelsen arbejde videre med formuleringen. Det forventes at blive fremlagt igen på næste generalforsamling.

*Forskellige kommentarer: ”ordet håndværk” mangler, ”de tre fag skal nævnes”, ”trække bro til discipliner”, ”formuleringen gør, at vi åbner os for meget”, ”formuleringen skal ikke indrettes efter, at den evt. skal bru- ges til fondsansøgninger”.
Et svar hertil var: ”vi har skelet til andre gruppers vedtægter”.

7.
Der blev sagt tak for mange års arbejdsindsats til Ulrikka Mokdad, da hun har valgt, at forlade bestyrelsen. Stine Oppfeldt blev genvalgt.
Suppleanter er på valg alle år, så Berit Julie Rosqvist fortsætter.
Kit Buch, der blev valgt som suppleant for et år siden, havde valgt at trække sig. Derfor var Majken Jensen, der er nyuddannet tekstilformidler, blevet opfordret til at opstillede som ny suppleant. Hun blev valgt.

8.
Revisor Lotte Christensen har valgt at fratræde. Derfor har bestyrelsen fået mandat til at finde en ny. Revisorsuppleant Mette Lise Rössing blev genvalgt.

9.
Lotte Dalgaard reklamerede for Laugets kurser.
Berthe Forchhammer reklamerede for NTA
Nordic Textile Art og det arrangement de har sammen med ETN European Textile Network i september i Borås/Sverige. Medlemskab af NTA koster kr. 200,00 om året.

Efter frokost holdt Ulrikka Mokdad et foredrag der hed: ”Lauget 70+1”. For et år siden, til general- forsamlingen i Gammel Dok, havde Gina Hedegaard nævnt, at lige den dag var det 70 år siden, at Lauget var startet.

Det var et informativt foredrag og der blev vist gamle protokol-udskrifter samt fotos fra de seneste 2 gange der har været arrangeret miniTEX.

Efter dette fik vi, af Bent Bille, en orientering om Hørvævsmuseet og deres aktiviteter bl.a. med skoleelever fra Assens.
Derefter blev vi vist rundt af en af de andre frivillige der lægger arbejdstid på stedet.
Vi fik set hvordan hør blev hejlet, skættet og redt inden spinding. Nogle af vævene blev kortvarigt sat i gang, så vi kunne se hvordan hulkortsystemet virker og høre hvor meget de larmer. Desuden så vi hvordan hulkort laves.

I området ved café’en var der to udstillinger.

 1. Garn Elskende Mesdamesviser S.O.S. - Strikkede Olmer Striber.

 2. Anne Marie Rasmussen viser mange billedvævninger, som hun har vævet gennem mange år.

Så var klokken blevet mange og nu var der tid til kaffe, småkager og flere samtaler inden vi indledte færden hjem mod øst eller vest. 

GENERALFORSAMLING 2015- Statens værksteder, Gl. Dok i København, 30. april 2016  

Referat:

1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen: 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt 1. Gina Hedegaard blev valgt. G.H. kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt varslet og rækkefølgen blev gennemgået.

2. Berit Julie Rosqvist blev valgt

3. Se vedhæftede.

Spørgsmål til beretningen: Der blev stillet spørgsmål til om målene på de værker der skal antages til miniTEX17 var maximum-mål eller? … Rouky Aknin havde lavet en fin tavle, hvor alle kunne se ”reglerne”. De er følgende: 15cm x 27cm præcis i 2D eller 15cm x 27cm præcis x max 15 cm i 3D.

Der blev også spurgt til hvorfor målene var ændret, og Ulrikka Mokdad svarede at kuratorerne, på det møde de var inviteret med til, kom med forskellige forslag, og bestyrelsen foretog en afstemning, som faldt ud til de valgte mål. Vi er klar over, at det er en udfordrende størrelse, men vi ville vælge noget nyt.

4. Lise Frantzen fremlagde regnskabet, der er endt med et overskud for 2015 på kr. 30.000,00. Der var forklaring til nogle af beløbene, bl.a. har der været nedgang i medlemsantallet, så kontingentindtægterne endt på kr. 156.000 i modsætning til de budgetterede 168.000, og at de samlede udgifter til Rapporter var kr. 2.500 større end budgettet.

5. *Kontingentet for 2017 er uændret i forhold til 2016, nemlig kr. 375,00. *Der er budgetteret med et lavere beløb i kontingentindtægter end 2015 *Vi opererer med et bevidst underskud p.g.a en forventet indtægt på bogsalg – dvs salg af Teoribog for skaftevævere. *Der blev stillet spørgsmål til hvorfor bestyrelsen ikke får et honorar. Det har vi valgt fordi det tidligere har

 Berit Julie Rosqvist, Vennemindevej 47, 3.th., 2100 København. Ø  Mail: beritjulie@gmail.com 

været således, at det kun var forretningsudvalget der fik et, og den fungerende bestyrelse arbejder lige meget. Efter generalforsamlingen har alle i bestyrelsen modtaget kr. 500,00 hver. 

6. *Ambassadør Mona Sørensen opfordrer vævekredsene til, at sende adresseændringer direkte til Lauget. Det vil sige til sekretæren Anne-Mette Heie-Kjær, og ikke til ambassadøren. *Der er nogle fejl på den nuværende hjemmeside som bedes ændret. Det drejer sig om kontaktpersoner. Så længe den nye hjemmeside ikke fungerer, skal fejlene rettes på den nuværende.

7. Kirsten Thomsen, Ulrikka Mokdad, Susanne Klose og Berit Julie Rosqvist er på valg og er villige til genvalg. Alle 4 blev genvalgt. Mai-Britt Bille har valgt at træde ud af bestyrelsen.  Kitt Buch stillede op som suppleant til bestyrelsen, og blev valgt. Kitt Buch er uddannet textildesigner fra Margrethe-skolen og tektilformidler fra Professionshøjskolen UCC Håndarbejdets Fremme. Arbejder med maskinbroderi og åbner i juni en forretning i Kompagnistræde. 

8. Både revisor Lotte Christensen, og revisorsuppleant Mette Lise Rössing blev genvalgt

9. *Ulrikka Mokdad bad os tænke os om – hvis vi ved noget om nogle udstillinger, vil hun bede os om at give hende besked om det. Så kan det nemlig komme med i Rapporter. *Lotte Møhl synes det er spændende, at der findes miniTEX, men opfordrer bestyrelsen til, at lave noget lignende for skaftevæverne. Hvortil Ulrikka Mokdad kunne oplyse, at der til jubilæet i 2021 vil være en stor begivenhed der naturligvis også indbefatter skaftevævede værker. Når miniTEX17 er overstået, vil vi tage fat på jubilæumsudstillingen 2021. *Anne-Mette Heie-Kjær viste nogle statistikker på Facebook-siden. Det handler om hvor mange følgere der er, hvor de bor i Verden og i hvilken aldersgruppe de fleste befinder sig. F.eks. er der ca. 14 % i aldersgruppen 25-34 år og 28 % i alderen 55-64 år. Vi har følgere fra hele Verden. Anne-Mette Heie-Kjær styrer Facebook-siden diktatorisk, siger hun. Fortalte også om hvordan man dér giver beskeder videre. *Mette Lise Rössing fortalte om ”salon  tekstile timer”, som finder sted hvert år den 3. lørdag i november på Professionshøjskolen UCC Håndarbejdets Fremme. I år bliver det i nye rammer, for skolen flytter i september til Campus Carlsberg.  Man kan tilmelde sig på roessing@mail.dk. Det bliver en dag hvor der tales tekstiler på alle måder. Alle kan fortælle om et projekt i max 5 min.  *Vibeke Lindhardt opfordrer os alle til at indmelde os i NTA – Nordic Textile Art. Medlemskab koster Euro 25 pr. år. Alt foregår på et højt niveau, med en bestyrelse der består af entusiastiske professionelle tekstilkunstnere. Vibeke Lindhardt har skrevet en artikel til Rapporter nr. 3, om den seneste generalforsamling der foregik i 4 dage omkring 1. april i Bergen. I løbet af disse dage er der foredrag, værkstedsbesøg og workshops.  Hidtil har der af forskellige grunde kun været svenskere i bestyrelsen, men de har arbejdet på, at der skal være bestyrelsesmedlemmer fra de andre nordiske lande, og Vibeke Lindhardt er nu valgt ind. *Paulette Adams oplyste, at tekstilkurserne nu også har fået en facebookside. Søg på /www.laugetskurser.dk. *Mona Lise Martinussen spurgte til hvorfor der ikke er annonce for teoribogen i Rapporter. Der var flere der svarede, men Gina Hedegaard oplyste at den vigtigste årsag er, at de betalte annoncer kommer først.

 Berit Julie Rosqvist, Vennemindevej 47, 3.th., 2100 København. Ø  Mail: beritjulie@gmail.com 

*Kirsten Thomsen opfordrer os alle til, at oplyse vor mailadresse til Anne-Mette Heie-Kjær. Det vil være nemmere at komme i kontakt med medlemmer, hvis vi kan maile i stedet for at skrive breve. *Kirsten Thomsen bad Mai-Britt Bille om at komme op til hende. Dér blev Mai-Britt takket for sin indsats for Lauget og oplyst om, at vi er kede af at hun træder ud. Mai-Britt Bille fik en boggave.

  Efter en dejlig frokost, som hovedsaligt var vegetarisk, holdt Gina Hedegaard et foredrag, som hed ”mit væverlaug”. Gina fortalte om at hun som ung arvede en væv. Da Gina er en nysgerrig person, ville hun naturligvis vide hvordan den fungerede. På den vej gik det – kurser, mesterlære, indvalgt i S&V’s bestyrelse som elevrepræsentant, senere bestyrelsesmedlem, væveassistent. På et tidspunkt blev hun spurgt om hun ville være medhjælp på bladet (som dengang hed Landsforeningen Stoftrykker & Væverlauget). Senere overtog Gina hele ansvaret, og har nu været ansvarlig i 28 år.

Herefter var der rundvisning på Gl.Dok af Rouky. Hun beklagede at der var flere tekstilkunstnere som i seneste uge var blevet færdige med deres projekter. Vi så en større vævning der var i gang, et tekstilt projekt af Gina Hedegaard og Lise Kjær samt de fleste andre værksteder – keramik, maleri, træ, metal og foto. Gina Hedegaard og Lise Kjær stiller ud i Kongens Have i bunkeren 2. til 5. juni 2016.

Både før og efter generalforsamlingen kunne man se på og købe garner af Paulette Adam / Magiske Garner. Desuden blev der vist Garnindkøbsforeningens mappe med prøver. Ældre Rapporter og ældre udenlandske tekstile blade var til salg.

Dagen blev afsluttet med kaffe, the og Rouky’s skønne kage.